Lòng Kính Sợ Và Biết Tạ Ơn

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Lòng Kính Sợ Và Biết Tạ Ơn: Đây là bài thuyết giảng kể về hai câu chuyện do chính Rasul – cầu xin bình an và phúc lành cho Người - kể về hai người đàn ông hết lòng kính sợ Allah và câu chuyện thứ hai là do soạn giả sưu tầm kể về sự thay đổi thời cuộc mà có thể nói: “Sông có khúc, người có lúc”.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: