Các tác phẩm khoa học

Salah

Là tín đồ Muslim đều rõ rằng lễ Salah rất quan trọng trong Islam, nếu không có Salah thì chẳng có Islam, Salah là trụ cột chính của tôn giáo vĩ đại này. Trong mục tập hợp rất nhiều bài viết liên quan đến Salah như định nghĩa, các nền tảng, các điều kiện, cách thức, .... về Salah

Số lượng các mục: 4

 • PDF

  Lần xuất bản chính thức về quyển sách "Thiên Sứ ﷺ Hành Lễ Salah Như Thế Nào ?" của cố học giả Imam Ibnu Baaz - cầu xin Allah thương xót ông - diễn giải sơ lược cách thức hành lễ mà Thiên Sứ ﷺ đã hành lễ trước đây từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.

 • PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Salah: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về định nghĩa, giá trị và bắt buộc hành lễ năm lần 2- Phần Hai: Về Azaan và Iqaamah 3- Phần Ba: Về các giờ giấc Salah 4- Phần Bốn: Về các điều khoản bắt buộc, các nền tảng, các điều vô hiệu, các Sunnah, các điều không nên và giáo lý bỏ hành lễ Salah 5- Phần Năm: Về Salah Sunnah 6- Phần Sáu: Về quỳ lạy Sahu, quỳ lạy xướng đọc Qur’an và quỳ lạy tạ ơn 7- Phần Bảy: Về Salah tập thể hàng ngày 8- Phần Tám: Về giáo lý làm Imam 9- Phần Chín: Về Salah những người có lý do 10- Phần Mười: Về Salah Jum-a’h thứ sáu 11- Phần Mười Một: Về Salah lo lắng (trong chiến tranh) 12- Phần Mười Hai: Về Salah hai ngày đại lễ E’id 13- Phần Mười Ba: Về Salah cầu mưa 14- Phần Mười Bốn: Về Salah nhật, nguyệt thực 15- Phần Mười Lăm: Về Salah cho người chết và các giáo lý liên quan Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • PDF

  Bài Viết Về Sujud Al-Sahu: Tác giả nói: Quả thật, có rất nhiều người Muslim không hề hiểu biết tí tị nào về giáo lý Sujud Al-Sahu trong khi nhiệm vụ của họ là phải hành lễ Salah ngày đêm năm lần. Trong số họ có người không Sujud Al-Sahu trong lúc điều đó lại là điều bắt buộc. Và có người thì Sujud không hề đúng vị trí. Và có người Sujud Al-Sahu trước chào Salam mà lẻ ra phải Sujud Al-Sahu sau chào Salam. Và có người Sujud Al-Sahu sau chào Salam nhưng Sujud Al-Sahu trước chào Salam mới là đúng. Thế nên việc học hỏi, tìm hiểu giáo lý Sujud Al-Sahu là nhiệm vụ không thể thiếu đối với mỗi tín đồ Muslim, đặc biệt là đối với các Imam hướng dẫn hành lễ Salah tại các Masjid, bởi họ là nhóm người được các tín đồ khác nhìn đó mà noi theo. Nếu có sai xót thì các Imam hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ngày phán xử cuối cùng.

 • PDF

  Dạy Hành Lễ Salah: Đây là lần tái bản thứ hai của quyển sách “Dạy Hành Lễ Salah”, Alhamdulillah tạ ơn Allah quyển sách đã được rất nhiều đọc giả nhiệt tình đọc và chấp nhận. Ngày nay, quyển sách đông đảo người biết đến là do được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau... Sở dĩ quyển sách được vinh dự này là do Allah duy nhất ban cho quyển sách được hữu dụng. Điểm nổi bật của quyển sách nhỏ này là loại bỏ hoàn toàn mọi ý kiến bất đồng, tranh cải của U’lama học giả Islam. Quyển sách chỉ dựa vào những bằng chứng Saheeh thiết thực từ Qur’an và Sunnah miêu tả lại sự hành lễ Salah của Nabi (cầu xin bình an và phúc lành của Allah ban cho Người) tựa như thấy được Người trực tiếp giảng dạy vậy.

Thông tin phản hồi