Các tác phẩm khoa học

Salah

Là tín đồ Muslim đều rõ rằng lễ Salah rất quan trọng trong Islam, nếu không có Salah thì chẳng có Islam, Salah là trụ cột chính của tôn giáo vĩ đại này. Trong mục tập hợp rất nhiều bài viết liên quan đến Salah như định nghĩa, các nền tảng, các điều kiện, cách thức, .... về Salah

Số lượng các mục: 30

 • PDF

  Khi Ngày Tết E’id Trùng Ngày Thứ Sáu: Có một vấn đề được đặt câu hỏi thường xuyên đó là trong ngày có đến hai lần tết E’id, tết E’id Al-Fit-r hoặc tết E’id Al-Adh-ha trùng với tết E’id thứ sáu hằng tuần. Hỏi có bắt buộc hành lễ Salah thứ sáu đối với ai đã tham gia hành lễ Salah tết E’id rồi hoặc có được phép cho những ai đã hành lễ Salah tết E’id không hành lễ Salah thứ sáu mà thay bằng hành lễ Salah Al-Zhuhr; ở Masjid có cần phải Azaan gọi hành lễ Salah hay không? Ngoài ra còn có vài ý khác liên quan. Qua nghiên cứu thì Hội Đồng Thường Trực chúng tôi xin trả lời các ý kiến này như sau:

 • PDF

  Bài Viết Về Sujud Al-Sahu: Tác giả nói: Quả thật, có rất nhiều người Muslim không hề hiểu biết tí tị nào về giáo lý Sujud Al-Sahu trong khi nhiệm vụ của họ là phải hành lễ Salah ngày đêm năm lần. Trong số họ có người không Sujud Al-Sahu trong lúc điều đó lại là điều bắt buộc. Và có người thì Sujud không hề đúng vị trí. Và có người Sujud Al-Sahu trước chào Salam mà lẻ ra phải Sujud Al-Sahu sau chào Salam. Và có người Sujud Al-Sahu sau chào Salam nhưng Sujud Al-Sahu trước chào Salam mới là đúng. Thế nên việc học hỏi, tìm hiểu giáo lý Sujud Al-Sahu là nhiệm vụ không thể thiếu đối với mỗi tín đồ Muslim, đặc biệt là đối với các Imam hướng dẫn hành lễ Salah tại các Masjid, bởi họ là nhóm người được các tín đồ khác nhìn đó mà noi theo. Nếu có sai xót thì các Imam hoàn toàn chịu trách nhiệm trước ngày phán xử cuối cùng.

 • PDF

  Dạy Hành Lễ Salah: Đây là lần tái bản thứ hai của quyển sách “Dạy Hành Lễ Salah”, Alhamdulillah tạ ơn Allah quyển sách đã được rất nhiều đọc giả nhiệt tình đọc và chấp nhận. Ngày nay, quyển sách đông đảo người biết đến là do được dịch sang rất nhiều ngôn ngữ khác nhau... Sở dĩ quyển sách được vinh dự này là do Allah duy nhất ban cho quyển sách được hữu dụng. Điểm nổi bật của quyển sách nhỏ này là loại bỏ hoàn toàn mọi ý kiến bất đồng, tranh cải của U’lama học giả Islam. Quyển sách chỉ dựa vào những bằng chứng Saheeh thiết thực từ Qur’an và Sunnah miêu tả lại sự hành lễ Salah của Nabi (cầu xin bình an và phúc lành của Allah ban cho Người) tựa như thấy được Người trực tiếp giảng dạy vậy.

 • PDF

  Giới Nabi đã tôn thờ Allah như thế nào ?: Đây là bài viết phân tích về cung cách hành lễ Salah của giới Nabi (Ibrahim, Musa, Ysa và Muhammad) và cung cách hành đạo của họ như thế nào. Thấy rằng tất cả họ đều giống nhau về cung cách và đường lối hành đạo.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Salah, Sợi Dây Cứu Rỗi: Đây là bài thuyết gảing ngày thứ sáu do Abu Zaytune Usman Ibrahim thuyết trình vào ngày 30/04/1433 H nhằm ngày 23/03/2012, bài thuyết giảng là lời cảnh tỉnh những con tim đang mãi mê bị sự hưng thịnh của cuộc sống quyến rủ trở về với một người Muslim thuần phục Allah – Đấng Tối Cao – bởi sẽ chẳng phải là người Muslim nếu không chịu hành lễ Salah bắt buộc năm lần trong ngày. Bởi lễ Salah là con đường duy nhất đến được thiên đàng vĩnh cữu và là chiến thắng vinh vang.

 • PDF

  Fata-wa (Hỏi Đáp) Quan Trọng Liên Quan Đến Lễ Nguyện Salah: Đây là quyển sách nhỏ với một số câu hỏi và trả lời quan trọng liên quan đến việc dâng lễ nguyện Salah do nhà thông thái Sheikh Abdul Azeez Bin Abdullah Bin Baaz phúc đáp.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hành Lễ Salah Là Bổn Phận Của Mỗi Người Muslim: Đây là bài thuyết giảng phân tích về lễ Salah chính là bổn phận của mỗi người Muslim dù nam hay nữ đồng thời phân tích tiếp kết quả cũng như hành phạt đau đớn dành cho người nào lơ là hoặc bỏ hành lễ Salah.

 • PDF

  Chủ bút : Muhammad Hassaan Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Sao Lại Bỏ Bê Bổn Phận Hành Lễ Salah?: bài viết như hồi chuông cảnh tỉnh mọi người Muslim còn đang ngủ quên không hành lễ Solah bắt buộc hoặc lơ là và khuyến khích họ hành lễ đúng giờ giấc qui định.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Chỉ ra giờ giấc dâng lễ Salah bắt buộc và hướng dẫn cách dâng lễ và những điều cấm trong dâng lễ.

 • PDF

  Chỉ ra tầm quan trọng của lễ Solah đối với Islam và ai cố ý bỏ không dâng lễ dù là một lần duy nhất, y trở thành người Kafir là kẻ phản đạo.

Thông tin phản hồi