Các tác phẩm khoa học

Salah

Là tín đồ Muslim đều rõ rằng lễ Salah rất quan trọng trong Islam, nếu không có Salah thì chẳng có Islam, Salah là trụ cột chính của tôn giáo vĩ đại này. Trong mục tập hợp rất nhiều bài viết liên quan đến Salah như định nghĩa, các nền tảng, các điều kiện, cách thức, .... về Salah

Số lượng các mục: 29

 • PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Mohamed Djandal

  Tin rằng sau bài thuyết giảng này sẽ giúp bạn trở thành tín đồ ngoan đạo luôn duy trì lễ nguyện Salah.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Tin rằng sau bài thuyết giảng này sẽ giúp bạn trở thành tín đồ ngoan đạo luôn duy trì lễ nguyện Salah.

 • PDF

  Lần xuất bản chính thức về quyển sách "Thiên Sứ ﷺ Hành Lễ Salah Như Thế Nào ?" của cố học giả Imam Ibnu Baaz - cầu xin Allah thương xót ông - diễn giải sơ lược cách thức hành lễ mà Thiên Sứ ﷺ đã hành lễ trước đây từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Bài thuyết giảng về giáo lý làm Imam, một điều rất ít người biết.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Những Người Đàn Ông Của Salah Al-Fajr: Bài thuyết giảng nói về giá trị vĩ đại của Salah Al-Fajr và khích lệ tín đồ Muslim duy trì nó cùng với tập thể tại Masjid.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Những Người Đàn Ông Của Salah Al-Fajr: Bài thuyết giảng nói về giá trị của Salah Al-Fajr và khuyên khích tín đồ Muslim luôn duy trì nó cùng với tập thể tại Masjid

 • video-shot

  MP4

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

  Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết: Với đoạn Video này dạy tín đồ Muslim cách chuẩn bị hậu sự cho người thân của mình từ lúc hấp hối đến tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn cất người quá cố, và nêu vài giáo lý liên quan đến mai táng.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giá Trị Salah Fajr: Bải thuyết giảng phân tích giá trị vĩ đại của Salah Fajr mà mỗi tín đồ nam Muslim cần quan tâm đến.

 • Salah Tập Thể Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Salah Tập Thể: Bài thuyết giảng phân tích về giáo lý hành lễ Salah tập thể tại các Masjid.

 • PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Salah: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về định nghĩa, giá trị và bắt buộc hành lễ năm lần 2- Phần Hai: Về Azaan và Iqaamah 3- Phần Ba: Về các giờ giấc Salah 4- Phần Bốn: Về các điều khoản bắt buộc, các nền tảng, các điều vô hiệu, các Sunnah, các điều không nên và giáo lý bỏ hành lễ Salah 5- Phần Năm: Về Salah Sunnah 6- Phần Sáu: Về quỳ lạy Sahu, quỳ lạy xướng đọc Qur’an và quỳ lạy tạ ơn 7- Phần Bảy: Về Salah tập thể hàng ngày 8- Phần Tám: Về giáo lý làm Imam 9- Phần Chín: Về Salah những người có lý do 10- Phần Mười: Về Salah Jum-a’h thứ sáu 11- Phần Mười Một: Về Salah lo lắng (trong chiến tranh) 12- Phần Mười Hai: Về Salah hai ngày đại lễ E’id 13- Phần Mười Ba: Về Salah cầu mưa 14- Phần Mười Bốn: Về Salah nhật, nguyệt thực 15- Phần Mười Lăm: Về Salah cho người chết và các giáo lý liên quan Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • video-shot

  MP4

  Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Đây là đoạn Video dạy cách hành lễ Salah đúng theo Sunnah Nabi - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -, dành cho tín đồ Muslim mới cải đạo sang Islam.

 • PDF

  Bức Thông Điệp Về Wudu’ – Tắm – Lễ Nguyện Salah: Sheikh đã tập hợp trong cuốn sách nhỏ này các giáo luật về Taha-rah và lễ nguyện Salah với lối viết đơn giản mục đích để mọi người ít hiểu biết dễ hiểu.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Ân Phước Năm Lễ Nguyện Salah: Bài thuyết giảng liệt kê các câu Kinh và các Hadith xác thực nói về ân phước, giá trị của năm lễ nguyện Salah bắt buộc của người Muslim.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 4/Jumad Al-Akhirah/1435 H, nhằm ngày 4/4/2014, trong thuyết giảng phân tích các chủ đề sau: 1- Nhiệm vụ chính của người Muslim là hành lễ bắt buộc đúng theo giờ giấc đã ấn định, tuyệt đối không được thực hiện sớm hơn hoặc trì hoãn. 2- Ai không hành lễ Salah thì không phải là Muslim. 3- Ai lơ là, cẩu thả với nghĩa vụ Salah sẽ bị trừng trị ngay trong cỏi mộ và đó cũng là bản tính của người ngụy Muslim.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hậu Quả Bỏ Hành Lễ Salah: Bài thuyết giảng thứ sáu ngày 4/Jumad Al-Akhirah/1435 H, nhằm ngày 4/4/2014, trong thuyết giảng phân tích các chủ đề sau: 1- Nhiệm vụ chính của người Muslim là hành lễ bắt buộc đúng theo giờ giấc đã ấn định, tuyệt đối không được thực hiện sớm hơn hoặc trì hoãn. 2- Ai không hành lễ Salah thì không phải là Muslim. 3- Ai lơ là, cẩu thả với nghĩa vụ Salah sẽ bị trừng trị ngay trong cỏi mộ và đó cũng là bản tính của người ngụy Muslim.

 • PDF

  Chủ bút : Amir Mustapha bin Yusuf Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Bài viết liệt kê các thể loại Salah tự nguyện khuyến khích người Muslim thực hiện nó.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Đây là bài thuyết giảng thứ sáu rất tuyệt nói về ân phước lễ nguyện Salah, hành phạt dành cho người bỏ hành lễ Salah và trì hoãn lễ nguyện Salah ra khỏi giờ đã ấn định.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Sao Bạn Không Hành Lễ Salah ?: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu ngày 06/05/1435 nhằm ngày 07/03/2014, là một bài thuyết giảng nói về ân phước lễ nguyện Salah, hành phạt dành cho người bỏ hành lễ Salah và trì hoãn lễ nguyện Salah ra khỏi giờ đã ấn định.

 • MP3

  Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hỡi Tín Đồ Của Salah Al-Fajr: Đây là bài thuyết giảng về giá trị của buổi Salah Al-Fajr và ân phước dành cho người hành lễ Salah này tại Masjid cùng tập thể.

 • PDF

  Đây là bài viết phân tích về giá trị của buổi Salah Al-Fajr và ân phước dành cho người hành lễ Salah này tại Masjid cùng tập thể.

Trang : 2 - Từ : 1
Thông tin phản hồi