Các tác phẩm khoa học

 • PDF

  Ông Ahmad bin Abdurrahman Al-Qaadhi nói: “...Quả thật tôi đã thấy các vấn đề của giáo lý đức tin cũng như sự sắp xếp và bố trí của nó được dựa theo sự chỉ dạy của Thiên sứ e về sáu điều căn bản của đức tin Iman được nói trong Hadith đại Thiên Thần Jibril đến dạy Người e. Căn cứ theo các văn bản giáo lý từ Qur’an và Sunnah tôi muốn trình bày nội dung ý nghĩa của sáu đức tin căn bản đó nhằm phơi bày sự lệch lạc nằm ngoài phạm vi của chúng cũng như muốn phản hồi những điều lệch lạc này một cách không dài dòng và lượm thượm. Cuốn sách giáo lý đức tin này là một tài liệu tương đối, không quá dài cũng không quá tóm lược nhưng tôi đã trình bày theo cách dễ hiểu mong rằng các tín đồ Muslim có thể tìm thấy những điều hữu ích từ cuốn sách cũng như gặt hái được giá trị từ giáo lý đức tin ...”

 • PDF

  Bức Thông Điệp Cho Tất Cả Những Ai Tin Nơi Nabi Ysa (Jesus – Giê-su): Cuốn sánh mang các nội dung trả lời cho các câu hỏi: Liệu vũ trụ này có Thượng Đế không? Tại sao lại có chúng ta? Thượng Đế đích thực, sự thật về Giê-su và các lời răn của Người.

 • PDF

  Tác giả : Muhammad Muhsin Khon Thông dịch : Muhammad Karimullah. Kiểm thảo : Shaikh Nazeer Ahmad.

  Đây là quyển sách viết về vài cái nghĩ lệch lạc về Muhammad và Ysa (Giê-su) - cầu xin bình an cho hai Người - trong Quran và Kinh Tân Ước; Mời gọi Thiên Chúa đến với Islam; Người Muslim có thương yêu Ysa (Giê-su) - cầu xin bình an cho Người - không ?

Thông tin phản hồi