Các tác phẩm khoa học

 • PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Truyện Từ Qur’an - Nabi Musa & Khudhir -: Bài Khutbah thứ sáu kể về câu chuyện xảy ra giữa Nabi Musa cùng với Khudhir và các bài học quí báu rút từ câu chuyện.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Truyện Từ Qur’an - Nhóm Thanh Niên Trong Hang Núi -: Đây là bài Khutbah thứ sáu kể về nhóm thanh niên tuổi còn rất trẻ đã ngủ giấc ngủ dài 309 năm trong hang núi, câu truyện được Allah kể trong Qur’an, dựa theo phân tích của Tafseer Ibnu Al-Katheer, dựa vào lời của Sheikh Nabeel Al-I’wadhi và Sheikh Tiến Sĩ Muhammad bin Abdur Rahmaan Al-A’rifi.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Truyện Từ Qur’an - Nhóm Bạn Của Ngày Thứ Bảy -: Bải thuyết giảng thứ sáu kể về câu truyện của nhóm người ngày thứ bảy chỉ qua một đêm tất cả đều biến thành khỉ vào heo, vậy họ là ai? Họ bị tội gì? Kèm theo những bài học quí từ câu truyện.

 • PDF

  Chủ bút : Naasir bin Ibrahim Al-Rameeh Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Về Con Người - Người Hạnh Phúc & Người Khốn Khổ -: Allah đã chia con người ra hai loại người hạnh phúc và bất hạnh. Trong Qur’an Allah đã kể rất nhiều hình ảnh của hai loại người này thành từng câu chuyện mong rằng đó là bài học cho con tim còn đập và cho khối óc còn minh mẫn.

 • PDF

  Truyện Từ Qur’an - Nabi Musa với Fir’aun và ân phước nhịn chay ngày A’shu-ra -: là một trong các bài thuyết giảng của Tiến sĩ Sa’eed bin Ali bin Wahaf Al-Qahta-ni. Bài thuyết giảng này xoay quanh về câu chuyện giữa Nabi Musa (Moses) u với tên bạo chúa vô đức tin Fir’aun (Pharaon) và ân phước của việc nhịn chay ngày A’shu-ra, ngày mà những người Do thái nhịn chay để tưởng nhớ về sự kiện Allah cứu Nabi Musa u cùng các tín đồ của Người và nhấn chìm tên bạo chúa Fir’aun trong biển hồng hải.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Trang web xin gởi đến quí vị độc giả ba câu chuyện kể: Câu chuyện đầu nói về hình ảnh của một người ngoại đạo cưới vợ Muslim… Câu chuyện thứ hai là cuộc sống tự do của một phụ nữ Muslim…, và câu chuyện thứ ba là cách ứng xử của một chàng trai Muslim với người ngoại đạo… Ba câu chuyện này là những bài học quí báu mang tính chất giáo dục cho người Muslim.

Thông tin phản hồi