Các tác phẩm khoa học

 • Việt Nam

  MP3

  الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Thượng Đế Allah Đấng Tối Cao đã quy định bắt buộc đối với những bề tôi của Ngài phải xuất Zakat từ tài sản của họ, ra lệnh họ phải thực hiện nó, và quy định Zakat thuộc các trụ cột trong Islam.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Nhóm học giả Islam Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương Zakat: Quyển sách phân tích những mục sau: 1- Phần Một: Về giới thiệu Zakat 2- Phần Hai: Về Zakat vàng và bạc 3- Phần Ba: Về Zakat những gì xuất ra từ đất 4- Phần Bốn: Về Zakat súc vật 5- Phần Năm: Về Zakat Fit-ri 6- Phần Sáu: Về những người hưởng Zakat Được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và kiểm duyệt.

 • Việt Nam

  PDF

  Tác giả : Abdul Malik Al-Qosim Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Dù Chỉ Với Nửa Quà Chà Là ..!Tác giả nói: “Quả thật, Allah đã mở những cánh cửa Rộng lượng và Quảng đại của Ngài cho chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta nhiều nguồn ân huệ khác nhau, Ngài ban cho chúng ta nào là vườn tược, ruộng nương với cây trái và hoa màu, nào là động vật dùng làm nguồn thực phẩm với thịt và sữa thơm ngon, nào là những tài nguyên trong lòng đất như vàng bạc, châu báu và các khoáng sản hữu ích, ...; Ngài đã đặt biệt ban cấp không biết bao nhiêu nguồn tài sản và của cải vật chất và đặt ở nơi bàn tay con người để họ có thể sống một đời sống phúc lành và tiện nghi, Ngài đã chu cấp và nuôi dưỡng họ với những bổng lộc ngon lành, phong phú và dồi dào. Mặc dù với sự ban phát to lớn và vô số ân huệ thế kia nhưng một số người trong nhân loại lại trở nên hẹp hòi, ích kỷ và keo kiệt, luôn chỉ biết “nắm chặt bàn tay” không muốn chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn hơn. Đó chính là lý do tôi muốn đề cập đến cũng như nêu ra ân phúc của việc làm Sadaqah (bố thí bằng lòng hảo tâm) và sự ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống trần gian cũng như ở cõi Đời Sau qua lời phán của Allah, qua Sunnah của Thiên sứ Muhammad và qua các tấm gương ngoan đạo và đức hạnh của các vị Salaf (thế hệ tiền nhân: các Sahabah, các Tabieen) ngoan đạo. Đây là phần thứ 16 từ bộ “Chúng ta đang ở đâu trong nhóm người này?” mang tựa đề “Dù chỉ với nửa quả chà là!”, trong đó, chứa đựng các câu Kinh, các Hadith cùng với những “lời hay ý đẹp” khuyến khích và thúc giục việc làm Sadaqah. Và người hạnh phúc nhất là người luôn được Allah ủy thác những điều tốt đẹp!”.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về công đức việc bố thí mà Allah chuẩn bị giành cho người bố thí..

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Bố Thí Để Gia Tăng Công Đức: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu phân tích về công đức việc bố thí mà Allah chuẩn bị giành cho người bố thí.

 • Việt Nam

  PDF

  Là bài thuyết giảng chứa đựng những lời khuyên quan trong khi sắp chia tay với tháng Ramadan hồng phúc, bên cạnh đó, bài thuyết giảng còn đề cập đến vấn đề Zakah Al-Fitri và Ngày E’id.

 • Arab (Ả-rập)

  PDF

  Chủ bút : Azhary Ahmad Mahmud

  Tháng Ramadan là cơ hội vàng quí hiếm để gia tăng công đức, người Muslim hãy tô điểm ngày đêm của mình trong tháng hồng phúc này bằng nhiều màu sắc hành đạo, bởi đây là tháng mà việc hành đạo được nhân lê phần thưởng, nhân lên địa vị. Trong bài viết này giải thích tại sao cần phải bố thí trong tháng Ramadan.

 • Việt Nam

  PDF

  Giáo Luật Zakah: Bài viết chỉ ra những loại tài sản bắt buộc xuất Zakah từ vàng, bạc, động vật, hàng hóa kinh doanh . . . bằng các dẫn chứng từ Qur’an và Sunnah Saheeh.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Giáo Luật Zakah Al-Fit-r: Bài viết gồm những chủ đề sau: - Ý nghĩa Zakah Al-Fitr. - Giới luật của Zakah Fitr. - Mức xuất Zakah Fitr. - Thời gian xuất Zakah. - Hướng chi tiêu Zakah Fitr.

Thông tin phản hồi