Các tác phẩm khoa học

Văn hóa học sinh - sinh viên học kiến thức Islam

Số lượng các mục: 1

  • Việt Nam

    MP3

    Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Theo Sunnah Hay Theo Lời Của U’lama ?: Trong bài thuyết giảng trả lời câu hỏi rằng là chúng ta làm theo Qur’an và Sunnah hay làm theo lời nói của các U’lama (học giả Islam) ?

Thông tin phản hồi