Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết

Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Kiểm thảo: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

người đăng tải: Văn phòng Al-Rabwah

Giới thiệu chung

Video Dạy Tắm, Liệm, Salah & Chôn Người Chết: Với đoạn Video này dạy tín đồ Muslim cách chuẩn bị hậu sự cho người thân của mình từ lúc hấp hối đến tắm, liệm, hành lễ Salah và chôn cất người quá cố, và nêu vài giáo lý liên quan đến mai táng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này