• Wolof

  Ballukaay bi, Publisher, Kiko tâlif, Limou mbiryi : 10978

  Mbootàyup way def lu bàx ci wooté boo xamné cik goorgoorlu ak ak saraxé way défal Yalla la taxawé, ci ndigeül gu bawoo ci Kilifa gi di Abdoulla Aziz Ibn Abdalla Ibn Baz (ki jiité ubbékate yi ci Arabi Sawdite) (Yalla nako yalla yeüreüm) ci Allarba 28-04-1414 ci gàdday gi. ñiy saytu buroobi nak mooy ministér bi yoré mbiru diiné lislam ak mayyi ak wooté ak jubbanti

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kiko khôlâte, Limou mbiryi : 3523

  Mouhammad Salih Al-Mounajjid: Wôtékat la bu cosànô Siri, mi ngi juddu ci 30-12-1380 ci gàddàygi, mi ngi mâggé Riyad janŋŋé arabi sawdit ci ay borômi xamxam yu limu, bôkkna ci ñoñu: Cheikh Ibn Bâz ak Cheikh Ibn Usaymîn

 • Wolof

  Kiko tâlif, Limou mbiryi : 1892

  Môy Mouhammad dômou Sâlih dômou Mouhammad dômou Soulaymâne dômou Abdourahmane dômou Ousmane dômou Abdoullah dômou Abdourahmane dômou Ahmad dômou Mouqbil thi jâbôtouk Mouqbil thi njabôtouk Rayyis Alwouhaybî At-tamîmî, gnènntèloul mâmame lagnou dâkkanetalé Ousaymîne mou sîwéko, té mingui bôkk thi

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 452

 • Wolof

  Kiko khôlâte, Kiko firi, Kiko tâlif, Limou mbiryi : 264

 • Wolof

  Kiko tâlif, Limou mbiryi : 325

  Môy Cheikh Mouhammad Ibn Abdoul Wahab Ibn Soulaymane bôkk thi guîrouk Tamîm, mi ngui joudd thi 1115 thi gâddây gui thi deukk bou toudd Ouyayna thi arabi saoudite, beurina loumou taalîf. Borôm kham kham yi mândou yi sédèlnagnouko kham-kham ak am dîné ak tégé thi yône wou joup. Fâtouna (Yalla nako Yalla yeureum) thi atoum 1206 thi gâddây gui amône 91 ate.

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kiko khôlâte, Kikon jângg, Limou mbiryi : 215

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 222

  Sâdou dômou Saîd Al- Ghâmidî sîwé bâtam bou nèkh bi, yilimâne ak khoutebakatou jâkka bou gnouy wakh Kânou -Dammam- thi Arabi Sawdite, di aji sawtou centarou al-khourâne bi gnou douppé Imâm Ach-Châtibî tèm nèkk thi Dammam.

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kiko firi, Limou mbiryi : 170

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 172

  Yilimâne thi jâkka Makka

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 157

  Yilimâne ak khoutbakatou Makka

 • Wolof

  Kiko khôlâte, Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 363

  Yilimâne ak khoutbakate thi jâkkap Yonnènetebi (Yalla na Yalla joulli thi môm)

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Kiko khôlâte, Limou mbiryi : 150

  Yilimane ak khoubakate thi jâkka Yonnènetebi (Yalla na Yalla joulli thi môme)

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 123

 • Wolof

  Kiko khôlâte, Kiko tâlif, Kiko firi, Limou mbiryi : 103

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 91

  Yilimane ak khoubakate thi jâkka Yonnènetebi (Yalla na Yalla joulli thi môme)

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 81

  Yilimane ak khoubakate thi jâkka Yonnènetebi (Yalla na Yalla joulli thi môme)

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 47

  Mi ngi juddo égipte ci atum 17-désambr-1926. Mi ngi wattoo Alxuràne ci daara dëkkam ci seriñ bu tudd Mussa Minetàs ci bi mu amé fukki ate ak bènn la mookal. Ginnaw gi mu toxu Tantaa ngir jaŋŋ xam xamu charia. Foofu sax la jëlé xamxamu jaŋŋinu alxuràn ci seriñam bii di Ibrahim Ibn Salam Al-Maliki. Gàñuna ci atum 20-julié-1985 (Yalla nako Yalla yërëm)

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kiko khôlâte, Kiko firi, Limou mbiryi : 41

 • Wolof

  Kiko tâlif, Kikon jângg, Limou mbiryi : 35

  Yilimânou mâkka

Kheut wi : 6 - Dalé thi : 1