Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

Description

Akọsilẹ ti o sọ nipa bi sise ayẹyẹ ọjọ ibi Anabi wa Muhammad se jẹ adadasilẹ ninu ẹsin, pẹlu awọn ẹri ti o rinlẹ.

Irori re je wa logun