Oluko : Rafiu Adisa Bello

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

Description

Alaye nipa idajọ ibura pẹlu nkan miran ti o yatọ si Ọlọhun Allah, nigbati o maa n jẹ ẹbọ kekere ati nigbati o maa n jẹ ẹbọ nla.

Irori re je wa logun