• video-shot

    Awon Ese Nla Yoruba

    MP4

    Oludanileko : Abdul-waahid Abdul-hameed Sise atunyewo : Rafiu Adisa Bello

    Waasi yi da lori oro nipa awon ese nla. Olubanisoro si se alaye iyato ti o wa laarin awon ese nla ati kekere. O tun so nipa bi o ti se je ojuse Musulumi ki o mo wipe oranyan ni ki oun jinna si awon ese kekere ati nla.

Irori re je wa logun