OOrun didun igi ododo ti orewa nipa ajulo awon iya awon olugbagbo ododo

Irori re je wa logun