Sise ogbifo: Rafiu Adisa Bello

Description

Fatwa yi so fun wa nipa bi o ti je wipe eniyan leto lati to ni iduro bi o tile je wipe ipile ni ki eniyan bere nigbati o ba fe to.

Irori re je wa logun