Alaye Awọn Opo Islam Maraarun

Oludanileko : Isa Akindele Solahudeen

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

Description

Alaye ọrọ lori awọn opo ẹsin Islam maraarun pẹlu bi ikọọkan wọn se ni ipan to ati ewu ti o wa ninu fifi ọwọ yẹpẹrẹ mu wọn.

Irori re je wa logun