Paapaa Ibẹru Ọlọhun

Paapaa Ibẹru Ọlọhun

نبذة مختصرة

Alaye lẹkunrẹrẹ nipa ibẹru Ọlọhun, awọn ẹri rẹ lati inu Alukuraani ati Sunnah pẹlu apejuwe rẹ ni ọdọ awọn ẹni rere.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun