Oludanileko : Dhikrullah Shafihi

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

Description

Khutba yi so nipa oore ti o po ti Olohun se fun awa Musulumi pelu bi O ti se awon asiko kan ni adayanri fun awon ise oloore ti Musulumi yoo maa gba esan ti o po lori won. Ninu awon asiko naa si ni ojo Jimoh ati idameta oru igbeyin ati osu Ramadan.

Irori re je wa logun