Description

Waasi yi da lori oro nipa awon ese nla. Olubanisoro si se alaye iyato ti o wa laarin awon ese nla ati kekere. O tun so nipa bi o ti se je ojuse Musulumi ki o mo wipe oranyan ni ki oun jinna si awon ese kekere ati nla.

Irori re je wa logun