Wiwa Alubarika Eyi Ti O To Ati Eyi Ti Ko To - 1

Description

Alaye lekunrere nipa itumo Alubarika ninu Ede larubawa ati ninu Shari’ah, ati oro nipa pataki Alubarika ati idajo wiwa Alubarika latara nkan tabi nibi nkan.

Irori re je wa logun