Itọsọna fun Awọn ti nsise lara Ọkọ ati Awọn Onibara wọn - 1

Description

Ninu apa kinni yi: (1) Itumọ Isẹ Ọwọ Sise pẹlu ẹri rẹ lati inu Alukuraani ati Sunnah. (2) Apejuwe ọkan-ọ-jọkan isẹ ọwọ ti Awọn Anọbi ti wọn ti rekọja lọ ti se lati fi wa jijẹ-mimu. (3) Ọrọ awọn onimimọ nipa iru isẹ ọwọ wo ni o dara julọ.

Irori re je wa logun