Iha ti Islam ko si Imo- 1

Description

Koko idanileko yii: (1) Awọn ẹsẹ Alukuraani ti nsọ nipa pataki Imọ ati awọn Onimimọ. (2) Alaye iru awọn imọ ti o le se wa ni anfaani ati eyi ti ko le mu anfaani kankan wa fun wa. (3) pataki wiwa imọ ẹsin pẹlu awọn nkan ti a gbọdọ sọ ni oju ọna imọ wiwa.

Irori re je wa logun