Taani Aafa (Alufa)? -2

Oludanileko : Abdur-rahman Ahmad Al-imaam

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

Description

Ni abala yii, ọrọ waye lori awọn ohun isami Aafa ni ọdọ awọn ẹya Yoruba pẹlu awọn oniranran apẹrẹ ẹni ti awọn Yoruba ka kun onimimọ.

Irori re je wa logun