Ojuse Asiwaju Si Awọn Ọmọlẹyin

Oludanileko : Dhikrullah Shafihi

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

Description

Alaye bi ẹsin Islam se pa asiwaju ni asẹ lati maa se ojuse rẹ lori awọn ọmọlẹyin rẹ, pẹlu apejuwe igbesi aye saabe agba Umar bin Khataab [Ki Ọlọhun Kẹ ẹ]

Irori re je wa logun