Sünnədə olan təbii təmizlik Allahın insanları fitrət ilə yaratdığı sifətlər.

Yazıçı :

Qısa izah

Sünnədə olan təbii təmizlik Allahın insanları fitrət ilə yaratdığı sifətlər.

Download
Mülahizəni göndər