Uslovi da bi djelo bilo dobro i primljeno kod Allaha

Opis

Kada Allah prima djelo roba? I koji su to uslovi koje treba ispuniti da bi djelo bilo dobro, i prihvaćeno kod Allaha?

Vaše mišljenje