• MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom ciklusu audio predavanja daija objašnjava šerijatsko-pravne propise dženaze namaza, od njenog propisa načina obavljanja, načina kupanja i ukopavanja mejta, te još mnogo toga.

 • MP3

  U ovom ciklusu audio predavanja daija objašnjava šerijatsko-pravne propise vezane za čistoću i načine uklanjanja nečistoće, a koji je tiču svakog musliana i muslimanke. Zaista je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Čistoća je pola vjere“

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom ciklusu predavanja poslušajte biografiju i odlike jednog od hafiza i imama hadisa, Muhammeda b. Ismaila, poznatijeg kao imam Buharija, neka mu se Allah smiluje.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom ciklusu audio predavanja spominje daija nekoliko odlika i vrijednosti druga Allahova Poslanika, alejhi selam, i četvrtog pravednog halife Alije ibn Ebi Taliba, Allah je zadovoljan sa njim.

 • Hadždž i Umra
 • Noćni namaz Bosanski

  MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju govori nam daija o vrijednosti, ulozi i stepenu noćnog namaza u islamu, namaza koji je nakon fraz namaza najvredniji.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Svaki poslanik je imao dokaze koji potvrđuju istinitost njegovog poslanstva, ili mudžize. Koji su to nepobitni dokazi istinitosti poslanstva posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, poslušajte u ovom ciklusu audio predavanja.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju spominje i objašnjava stvari koje je zabranjeno raditi u toku namaza, te kako i koliko te stvari utječu na ispravnost samog namaza.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  U ovom audio predavanju daija podstiče na ulaganje truda, imetka i vremena na Allahovom putu.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Šerijatsko znanje je vrijedno bogatstvo, to je najbolje znanje na Zemlji. Kao što islam podstiče na njega tako je i stavio u obavezu svima shodno mogućnostima da se podučavaju. Allah Uzvišeni je podijelio ljude pa imaju oni koji znaju i a ima i onih koji ne znaju.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko riječi o vrijednosti i obavezi držanja džemata i zajednice, te koliko je to bitno za uspostavljanje i održavanje jedinstva Ummeta. Koji je propis džemata te kako se uspostavlja istinsko jedinstvo i na kojim temeljima i shvatanjima?

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Nekoliko detalja iz biografije Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji ukazuju na njegovu blagost, milost i najbolju pedagogiju prema ashabima, tako da su postali najbolji narod koji je ikada postojao na Zemlji.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Uzvišeni Allah, tebareke ve te’ala, vjernicima u Kur’anu navodi najljepše primjere, i kaziva najljepše priče i događaje, kako bi puku uzeli i čvrsto kroz Dunjaluk hodili, znajući da je Allah uvijek na strani vjernika.

 • Komentar zadnje desetine Kur’ana uz važne propise za svakog muslimana
 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom audio predavanju nekoliko riječi o odlikama i vrijednostima učenih ljudi, kao i o našem odnosu prema njima.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Uzvišeni Allah, tebareke ve te’ala, na mnogobrojnim mjestima u Kur’anu je pohvalio prvu generaciju musliman, ashabe Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže Uzvišeni: „Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.“ (Et-Tevba: 100).

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Predavanje koje nam spominje svojstva kojima se treba okititi onaj koji poziva u Allahovu, tebareke ve te’ala, vjeru.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Od glavnih ciljeva ovog šerijata je čuvanje časti muslimana i briga o njoj, zbog toga je čast muslimana učinjena haramom drugima. Rekao je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem: "Svaki musliman drugom muslimanu je haram, krv njegova, imetak i čast."

 • El-Džamiu-s-Sahih
 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom predavanju na koji način i su naši ispravni prethodnici tražili znanje, i koliko su truda i vremena ulagali na tom putu.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Poslušajte u ovom predavanju koji su to razlozi koji su doveli muslimane u stanje u kakvom su danas, i koji su to razlozi koji će ga izvesti iz tog stanja.

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Zaista je Allah Uzvišeni stvorio čovjekovu dušu, i odredio joj da bude sklona i dobru i zlu. Kaže Allah Uzvišeni: „Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer Mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice“ (Qaf: 16). Saznajte u ovom audio predavanju da li šejtan ima utjecaja na čovjekovu dušu ili ne, i ako ima - kako??

 • MP3

  Predavač : Safet Kuduzović Revizija : Sedad Mandžuka

  Stvarnost sabura na iskušenjima, njegova vrijednost i podjela ljudi naspram iskušenja i nesreća.

Stranica : 202 - Od : 1
Vaše mišljenje