FAKTOR-FAKTOR PENOPANG MANTAPNYA AQIDAH

Keterangan

Buku ini menjelaskan tentang 15 faktor penopang yang menjadikan aqidah salafushalih ahlussunnah wal jamaah kokoh dan tidak berubah serta pudar sepanjang zaman .

Tanggapan anda