Het denkbeeld van God in de Islam

Beschrijving

De meest beknopte (kort maar krachtige) definitie van God in de Islam wordt gegeven in de vier verzen van soerat al-Ikhlas, Soerah 112 van de Qor-aan: “Zeg: Hij is Allah, al-Ah’ad (de Ene). Allah is As-Samad (de Enige van Wie al het geschapene afhankelijk is). Hij heeft niet verwekt en is niet verwekt. En niet één is aan Hem gelijkwaardig.”

Download
Beoordelingen