Categorieën

  • PDF

    De meeste Moslims vinden het behoorlijk vreemd dat hun religie, die een prachtige balans vindt tussen geloof en daad, ervan beschuldigd zou kunnen worden “fatalistisch”(1) te zijn.

  • PDF

    ِAlle lof zij Allah, meester der werelden, Allah’s zegeningen en vrede zij met de profeet Mohammed waarheidsverteller, de vertrouweling Hij is gezonden naar alle volkeren om hen de goddelijk leiding te schenken. Moge Allah’s zegen en vrede met al zijn familieleden en metgezellen zijn. Middels dit boekje willen we de Nederlands sprekende Moslims attenderen om simpelweg via een vraag en antwoord de islamitische geloofsleer “‘Aqidah” te laten bestuderen. Hopend dat de broeders en zusters na het lezen van dit boekje hem door zullen geven aan anderen .Moge Allah de Verheven ons tot de zuivere religie leiden die de profeet ons achtergelaten heeft.

  • PDF

    ِgeloofsleer is het belangerijkste zaak binnen de Islam, dus is er geen twijfel dat de wetenschap van de Islamitische geloofsleer de basiskennis vormt die de volle aandacht verdient om zowel bestudeerd en onderwezen te worden, alsook naar gehandeld dient te worden. Want het is nu eenmaal het oogmerk van ons leven op aarde, en het vormt de scheiding tussen de waarheid en de misleiding.

Beoordelingen