Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Islamic Culture

Het aantal items: 46

 • Nederlands

  PDF

  Dit artikel neemt de lezer mee voor een spirituele reis teneinde de profeet vzmh (figuurlijk) te onmoeten.

 • Nederlands

  PDF

  De boeken en geschriften zijn naar de mensheid gestuurd om de eenheid van de mensheid te bewaren en ze leiding te geven op het rechte pad. Eenheid binnen de islamitische gemeenschap is een van belangerijste onderwerpen van onze tijd, velen roepen op tot de eenheid van onze oemah, maar weinigen leggen iets concreets voor, in dit artikel leest de lezer dat de enigste manier om dit doel (eenheid) te realiseren, zich vast houden in het Boek van Allah is.

 • Nederlands

  PDF

  Het verenigen van de harten, het woord en de verzoening tussen elkaar is een van de belangerijkste principes binnen de Islam.

 • Nederlands

  PDF

  Religieus Extremisme in het leven van hedendaagse moslims

 • Nederlands

  LINK

  Islamhouse is de grootste website voor da’wa in wereldtalen, het bevat gratis items in meer dan 100 talen zoals, Boeken, audio’s, beeldmateriaal, ontwerpen en applicaties,… https://islamhouse.com/nl/main

 • Nederlands

  LINK

  "Masahif biedt recitaties van de Heilige Koran door veel van de bekende voordragers wereldwijd, het biedt ook vertaald recitaties in vele talen (Engels, Frans, Urdu en meer). Recitaties kan worden gedownload voor offline gebruik, alsmede directe streaming via internet."

 • Nederlands

  PDF

  De geboortedag van de profeet wordt de laatste jaren in veel islamilitische landen gevierd die natuurlijk veel vragen met zich meebrengt nl. wat is de positie de islam ten opzichte van deze viering.

 • Nederlands

  PDF

  Het is een ziekte geworden dat jongeren in deze tijd een site openen, en vervolgens een standpunt plaatsen die volgens hen juist is, en simpelweg Tarjīh (uit twee of meerdere bewijzen kiezen die elkaar lijken tegen te spreken) doen. Vervolgens roepen zij dit uit tot de waarheid zonder dat één van hen de middelen tot Tarjīh bezit.

 • Nederlands

  PDF

  Het effect van optimisme op de mens is enorm; het verheft de moraal van de mensen en laat ze vooruitgang boeken.

 • Nederlands

  PDF

  Mensen die grote ambities hebben zijn degenen die de leiding nemen in het veranderen van de wereld. Elk wetenschappelijk idee, opbouwend project of hervorming van een natie of volk is verwezenlijkt door een grote man of vrouw die erin gelooft en ernaar streeft, tot hij/zij zijn doel bereikt of in het belang ervan sterft.

 • Nederlands

  PDF

  Dit artikel verzamelt bepaalde citaten van ibn tayymiyah uit zijn boek majmuu’ al-fatawa die onder ander het begrijpen van de soenna en het navolgen ervan centraal staat.

 • Nederlands

  PDF

  Alle lof zij Allah die de tijd heeft geschapen en sommige tijden heeft begunstigd boven de andere. Zo zijn sommige maanden, dagen en nachten beter dan anderen. Hierin worden beloningen vele malen vermeerderd door de Genade van Allah voor Zijn dienaren.

 • Nederlands

  PDF

  De relatie tussen informatievoorziening via de media en de houding van autochtonen ten opzichte van (etnische) minderheden in de westerse wereld wordt sinds enkele decennia intensief onderzocht.1 De algemene conclusie is dat de media direct en indirect een bijdrage leveren aan het verspreiden van negatieve beeldvorming over allochtonen en zelfs een rol spelen bij hun discriminatie in de samenleving.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel onthult de auteur het ware gezicht van de oriëntalisten, en hun onderzoek vol met leugens over de Islam ver van objectiviteit.

 • Nederlands

  PDF

  Dit artikel zal uiteenzetten waarom Islam, in tegenstelling tot de andere godsdiensten een alomvattend systeem heeft ter ordening van menselijke samenlevingen.

 • Nederlands

  PDF

  Wanneer er gesproken wordt over de wetgeving van Islam als alternatief systeem voor de kapitalistische wetgeving worden de ogen groot, vertrekken de gezichten en is hun voorkennis geheel afhankelijk van leugenachtige propaganda.

 • Nederlands

  PDF

  De islamitische opvoeding gedurende de eerste ontwikkelingsperiode.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : D. Zakir Naik Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Als alle moslims één en dezelfde Koran volgen, waarom zijn er dan zoveel verschillende sektes en verschillende scholen/richtingen onder de moslim?

 • Nederlands

  PDF

  Het is één van de vier maanden waar Allah de Verhevene over zegt: “Voorwaar, het aantal maanden bij (de bepaling en oordeel van) Allah is twaalf maanden, in het boek bij Allah (bij wat Hij bepaald heeft) op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst. Doen jullie jezelf daarin geen onrecht aan.” [at-Tawbah 9:36]

 • Nederlands

  PDF

  Wat is alwahn, het antwoord vind je in de wijze woorden van onze profeet Mohammed vzmh., hij zei nl. in een authentieke hadieth: ’… Allah zal de vrees voor jullie wegnemen uit de borsten (harten) van jullie vijand en al-wahn in jullie harten werpen.” Iemand vroeg: “O boodschapper van Allah, wat is al-wahn?” Hij antwoordde: “Liefde voor de wereld en afkeer van de dood.”

Pagina : 3 - Van : 1