Beschrijving

Dit artikel zal uiteenzetten waarom Islam, in tegenstelling tot de andere godsdiensten een alomvattend systeem heeft ter ordening van menselijke samenlevingen.

Beoordelingen