Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Geprezen gedrag

Het aantal items: 12

 • Nederlands

  PDF

  De regel ’behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden’ staat bekend als de gulden regel. Deze komt inderdaad ook voor in de islam.

 • Nederlands

  PDF

  Moslims zijn dienen niet-moslims naar de Islam uit te nodigen met wijsheid en mooie woorden, en door met hen te debatteren op de beste wijze. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis in het Nederlands): “En discussieer niet anders dan op de beste wijze (met goede woorden en goede manieren) met de mensen van het Boek (joden en christenen), behalve de onrechtplegers onder hen…” [Soera al-‘Ankaboet 29:46]

 • Nederlands

  PDF

  De islam leert de mens hoe hij nuttig moet omgaan met zijn tijd en dat hij zich moet bezig houden met leerrijke zaken. Daarom dient hij zich te distantiëren van datgene zich niet aan gaat.

 • Nederlands

  PDF

  Dit artikel legt de twee concepten: ”al-birr’’ en ‘’at-taqwa’’ uitvoerig uit.

 • Nederlands

  PDF

  We dienen voorzichtigheid in acht te nemen bij het opvoeden van onze kinderen, maar we moeten oppassen om zaken niet te ver door te drijven. Het te streng zijn is niet de manier om kinderen op te voeden.

 • Nederlands

  PDF

  Als we een mening van een geleerde delen over een persoon, groep of kwestie, hoe dienen we dan om te gaan met degenen die een andere mening hierover hebben? In dit artikel probeert de auteur daar een kort antwoord te geven op de vraag.

 • Nederlands

  PDF

  Zodra hij boos wordt op zijn broeder of zuster, houdt de ware moslim zijn woede in bedwang. Hij is snel in het vergeven van zijn broeder of zuster en schaamt zich daar niet voor om dit te doen.

 • Nederlands

  PDF

  In de hadith collectie van Tibrani staat vermeld dat aan profeet Mohamed gevraagd werd welke muslim een perfect geloof heeft. Profeet Mohamed antwoordde:"Hij die het beste moreel karakter heeft".

 • Nederlands

  PDF

  Wij leven in een maatschappij waarin de meeste mannen en vrouwen hun gevoel voor bescheidenheid zijn kwijtgeraakt. Eveneens zijn zij hun gevoel voor schaamte kwijtgeraakt. In dit artikel meer daarover.

 • Nederlands

  PDF

  Vertaling : Yassien Abo Abdellah

  De Koran geeft een aantal voorschriften met betrekking tot het gedrag van de gelovige ten opzichte van de medemens, gelovig en niet-gelovig. In dit artikel vindt de lezer de eigenschappen terug die de Islam hoog acht.

 • Nederlands

  PDF

  Een van Allah’s bevelen aan Zijn Oemmah is dat ze goddelijke rechtvaardigheid op aarde moeten vestigen:"O jullie die geloven! Weest standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe brengen niet rechtvaardig te wezen. Weest rechtvaardig, dat is het dichtst bij Taqwah. En vreest Allah. Voorwaar, Allah weet wat jullie doen."(Al-Ma’idah:8)

 • Nederlands

  PDF

  De Islam is een sociale religie die zicht richt op de gemeenschap en de gelovigen verplicht stelt op een goede en ethisch hoogstaande wijze met de medemens om te gaan. Daarbij is het niet van belang op welke manier van sociale omgang of om welke transactie het gaat, of welk geloof onze medemens heeft.