De moslim is tolerant en vergevensgezind

Beschrijving

Zodra hij boos wordt op zijn broeder of zuster, houdt de ware moslim zijn woede in bedwang. Hij is snel in het vergeven van zijn broeder of zuster en schaamt zich daar niet voor om dit te doen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De moslim is tolerant en vergevensgezind

  [nederlands - dutch-الهولندية]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1436

  Islam voor iedereen

  المسلم و التسامح

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  النا

  2014- 1436

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Zodra hij boos wordt op zijn broeder of zuster, houdt de ware moslim zijn woede in bedwang. Hij is snel in het vergeven van zijn broeder of zuster en schaamt zich daar niet voor om dit te doen. Hij ziet het echter als een goede daad welke hem dichter tot Allah (Geprezen en Verheven is Hij) brengt en waarmee hij de gunst en liefde van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) verkrijgt welke Allah (Geprezen en Verheven is Hij) alleen schenkt aan de gene die het goede doen (in de koran staat, interpretatie):"?.. die de woede inhouden en vergevers van de mensen zijn. En Allah houdt van de weldoeners." (Surah 3 : Ayah 134)

  Een persoon kan zijn woede in bedwang houden, maar afschuw kan nog in zijn hart aanwezig zijn welke kan veranderen tot diep gewortelde haat. Een ware moslim wiens ziel gevuld is met Islam, koestert geen wrok; als hij zijn woede in bedwang houdt, gevolgd door vergiffenis zal hij behoren tot degene die het goede doen.

  Woede is zeer moeilijk in bedwang te houden, het is een zware last voor het hart. Als een persoon echter een ander vergeeft, wordt deze zware last opgeheven. Het zal hem bevrijden, kalmeren en rust geven. Dit zijn de gevoelens van Ihsaan (goedheid), welke de moslim voelt zodra hij zijn broeder of zuster vergeeft.

  De ware moslim is vergevingsgezind tegenover zijn broeder of zuster puur omwille van Allah (Geprezen en Verheven is Hij). Hij hoopt hiermee de gunst te verkrijgen waarnaar de Profeet in de volgende hadith verwees: "Allah (Geprezen en Verheven is Hij) vermeerdert Eer van degene die vergeeft. Iemand die zich nederig opstelt (ten opzichte van een ander persoon) omwille van Allah (Geprezen en Verheven is Hij), Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zal hem in status verheffen." (Overgeleverd door: Moslim).

  Het is de prachtige eer, die men krijgt van Allah (Geprezen en Verheven is Hij) welke samen gaat met de goede karaktereigenschappen van de tolerante en vergevingsgezinde Moslim, zodat hij zal behoren tot degene die goed doen en van wie Allah (Geprezen en Verheven is Hij) houdt.

  Daarnaast zal hij tot diegene behoren waarvan de mensen zullen houden. Haat of wrok heeft geen plaats in het hart van de gevoelige moslim, die zijn religie werkelijk begrijpt. Hij kent de waarde van vergiffenis en puurheid van het hart. Hij begrijpt het belang van deze eigenschappen als hij Allah (Geprezen en Verheven is Hij) om vergiffenis vraagt. De Profeet legde uit: " Er zijn drie zonden, een ieder die overlijdt zonder schuldig te zijn aan deze zonden, zal vergeven worden voor al het andere, als Allah dat wilt: (De zonden zijn:) "Het toekennen van deelgenoten aan Allah (Geprezen en Verheven is Hij); het verrichten van magie of hekserij en het koesteren van wrok tegenover zijn broeder." (Overgeleverd door: Bukharie in Adab al-Mufraad.)

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !