Categorieën

De gunsten van de daden en de aanbiddingen en bijhorende zaken.

Het aantal items: 98

 • Nederlands

  PDF

  In dit boekje legt Sheikh ’Aboerrahmaan Ibn Naasir al-S’idi uit hoe de mens een gelukkig leven kan leiden en welke middelen hij hiervoor moet toepassen.

 • Nederlands

  PDF

  Toelichting bij de vragen die in het graf worden gesteld

 • Nederlands

  PDF

  Het thema van een goede akhlaaq is een erg belangrijk thema. Overweeg de woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) toen hij zei: “Ik ben slechts gestuurd om de goede manieren te vervolmaken.”

 • Nederlands

  PDF

  Oprechtheid of aliglaas is één van de voorwaarden voor het aanvaarden van daden bij Allah, meer hierover in dit artikel.

 • Nederlands

  PDF

  Vertaling van vrijdagspreek in Moskee Badr gemaakt door Said Amrani. Met als titel: “De meest edele onder jullie is degene met de meeste godsvrees”

 • Nederlands

  PDF

  Eén van de grootste soewar (mv. van soerah) van de Koran, die werd geopenbaard aan de profeet Mohammed , is soerah al-baqarah. In deze soerah bevindt zich een aya (versregel) waarin Allah , de Verhevene, over Zichzelf en Zijn Kenmerken spreekt. Deze aya is ayaat-oel Koersie en wordt in hoge mate als betekenisvol beschouwd.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Salah Zaimeche Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Door middel van dit artikel proberen wij de moslims bewust te maken van, en de ogen van niet-moslims te openen voor het feit dat het juist de Islam is die zorgt voor tolerantie en een vreedzame coëxistentie, en dat de Islam het enige systeem is dat discriminatie en andere misdaden tegenover mens, dier en plant effectief bestrijdt.

 • Nederlands

  PDF

  De Beste voorziening voor de dag des oordeels

 • Nederlands

  PDF

  Discussiëren over een onderwerp vergt een minimum basiskennis over de onderwerp in kwestie. Sommigen geven hun mening over islamitische complexe zaken waarover ze zelf geen kennis hebben en bovendien eisen ze van moslimexperten om bepaalde bewijzen voor te leggen die ze zelf niet begrijpen. In dit artikel onthult de auteur hun ontwetenheid.

 • Nederlands

  PDF

  De regel ’behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden’ staat bekend als de gulden regel. Deze komt inderdaad ook voor in de islam.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel volgt een aantal belangrijke adviezen voor een vrouw om haar zorgen te verdrijven en geluk te verwerven.

 • Nederlands

  PDF

  Ik worstel al jaren met enorme luiheid. Elke keer als ik beloof om mijzelf te verbeteren ben ik daarvoor gewoon niet toe in staat. Kunt u mij enkele du`a’s aanraden?

 • Nederlands

  PDF

  Het gedenken van Allah of addikr in het arabisch is een van de beste daden die een moslim(a) kan verrichten, in dit artikel leert de lezer hoe veheven de positie van addikr in de Islam is.

 • Nederlands

  PDF

  Het is ieder moslim(a) verplicht om kennis (el’ilm) te vergaren, die nodig is om zijn/haar religie zo perfect mogelijk uit te kunnen oefenen. Dit is de zogenaamde “el’ilm ashar’i”, kennis nemen van de Islamitische jurisprudentie. Dit houdt in dat men kennis neemt van de Koran, al de vertakkingen hiervan, en de Sunnah. Ook valt de kennis over Allah, Zijn namen en Zijn kenmerken hieronder.

 • Nederlands

  PDF

  Alle lof zij Allah, Die het mogelijk gemaakt heeft voor jou om berouw te tonen en om jou te leiden nadat je misleidt was. Alle lof is voor Allah, Die de weg voor jou belicht heeft en het geloof dierbaar en aantrekkelijk heeft gemaakt voor jou.

 • Nederlands

  PDF

  At-Tawakoel is een onderdeel van ‘Aqiedah (de basispunten van het geloof) en Imaan (sterkte van het geloof) en iedere moslim moet at-Tawakoel ‘ala Allah (vertrouwen in Allah) hebben. At-Tawakoel moet oprecht vanuit het hart voort vloeien.

 • Nederlands

  PDF

  Moslims zijn dienen niet-moslims naar de Islam uit te nodigen met wijsheid en mooie woorden, en door met hen te debatteren op de beste wijze. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis in het Nederlands): “En discussieer niet anders dan op de beste wijze (met goede woorden en goede manieren) met de mensen van het Boek (joden en christenen), behalve de onrechtplegers onder hen…” [Soera al-‘Ankaboet 29:46]

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Muhammad Yahya Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Het edele karakter van iemand blijkt uit zijn grote schaamtegevoel en zijn afkeer van slechte daden. Iemand met een edel karakter is zeer vroom, zeer eerlijk, weinig praatziek, zeer actief, discreet, een weldoener, aangenaam, inschikkelijk, trouw aan zijn verplichtingen en kuis.

 • Nederlands

  PDF

  Ibn Awn nam afscheid van een man en zei tegen hem: ‘Hou je vast aan de Taqwa, want degene die Allah vreest zal nooit eenzaam zijn.’ Zayd Ibn Aslam zei gewoonlijk: ‘Wie Allah vreest, zal geliefd zijn bij de mensen ook al haten zij het.’

 • Nederlands

  PDF

  De (religieuze) betekenis van ‘Tawbah’ is het terugkeren naar Allah door alle grote en kleine zonden te verlaten en door berouw te tonen bij Allah voor alle bekende en onbekende zonden.

Pagina : 5 - Van : 1
Beoordelingen