Wees goed tegenover je ouders

Beschrijving

Iedere moslim heeft een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn ouders. Wat hebben jouw ouders wel niet gedaan om je als kleine jongen (of meisje) groot te brengen? Hen ongehoorzaam zijn is een van de grootste zonden in de Islam.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Wees goed tegenover je ouders

  [ nederlands - Deutsch -الهولندية ]

  Vertaling: Mohammed aboe `Oebaydillaah

  revisie: Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

  2012 - 1433

  Islam voor iedereen

  ﴿بر الوالدين﴾

  « باللغة الهولندية »

  مترجم: محمد أبو عبيد الله

  مراجعة: أبو عبد الله

  2012 - 1433

  Wees goed tegenover je ouders

  In het Arabisch heet dit onderwerp ‘Birroel-Walidayn

  Ibn al-Faarisie (rahimehoellaah) zei: “Het heeft vier verschillende betekenissen. Eén daarvan is oprechtheid.” (Iemaam) Al-Djouwharie zei: “Al-Birr staat tegenover el-`oeqoeq.”

  Dus het is het niet oneerbiedig zijn jegens je ouders. Termkundig betekent Birroel-Walidayn: goed zijn voor je ouders, verdraagzaam zijn, en als zij dood zijn hun vrienden en kennissen opzoeken. Iedere moslim heeft een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van zijn ouders. Wat hebben jouw ouders wel niet gedaan om je als kleine jongen (of meisje) groot te brengen?

  Degene die zegt dat niemand de rechten van zijn ouders kent behalve degene die zelf kinderen opvoedt, liegt niet. Allaah zegt in de Qor`aan: “En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets aanbidden behalve Hem en dat jullie goed zijn tegenover de ouders. Als één van de twee of beiden dan de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘oef’ tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord.”

  Iemaam el-Qoertoebie heeft gezegd (betreffende deze vers): “Allaah beveelt ons om Hem te aanbidden dus nu verbindt Allaah de plicht om Hem te danken met de plicht om de ouders te danken.”

  De grootste zonde die iemand maar kan begaan is shirk. De Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem) heeft gezegd: “Zal ik jullie inlichten over de meest grote der zonden?” “Ja”, Zeiden de Sahaaba (radiy Allaahoe `anhoem). “Partners toeschrijven aan Allaah en oneerbiedig zijn tegenover de ouders.”[Overgeleverd door Ibn al-Harieth]

  De Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem) heeft gezegd: “Ibn Mas`oed vroeg: “Van welke daden houdt Allaah het meest?” De Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem) zei: “Bidden op de juiste tijd.” “En dan?”, vroeg Ibn Mas`oed. “Goed zijn tegenover je ouders.”[Boechaarie en Moeslim]

  Dus één van de meest vrome dingen die je kunt doen is goed te zijn tegenover je ouders. Het goed zijn tegenover je ouders is niet alleen voor de moslimouders, maar ook voor de niet-moslimouders. De beste manier om voor hen te zorgen is om hen (de niet - moslimouders) uit te nodigen naar de Islaam en om hen te waarschuwen. Het ergste wat hen kan overkomen is het vuur van de Hel. Denk er eens over na hoe verschrikkelijk het zou zijn als je je ouders zou moeten verliezen en als zij naar de Hel zouden gaan. Zorg dat zij zien wat de Islaam hen opdraagt en laat zien dat je na het binnentreden van de Islaam veel liever voor hen bent geworden.

  Als één van de ouders de ouderdom zal bereiken zeg dan nooit “oef”. In Islaamitische landen zorgen mensen ervoor dat zij een groot aantal kinderen hebben zodat die voor hen kunnen zorgen als de ouders oud zijn. We moeten er dus voor zorgen dat onze ouders niet in een bejaardentehuis gedumpt worden.

  Overgeleverd door `Omar: De Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem) heeft gezegd: “Degene die niet goed is voor zijn vader, zal ook door zijn kinderen niet goed verzorgd worden. [Tabaranie]

  Als je je ouders slaat of ongehoorzaam bent of je stem tegen hen verheft, hoe denk je dan dat jouw kinderen voor jou zullen zijn? Je mag je stem niet tegen hen verheffen ook al doen zij dat wel tegen jou. In Soerah Loeqmaan staat het bewijs voor het danken van de ouders. Allaah (`azza wa djel) zegt hierin: “En Wij bevolen de mens (goedheid) jegens zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in zwakheid op zwakheid, en het zogen van hem duurde twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer.”

  [Soerah Loeqmaan 31: vers 14]

  De uitkomst van het goed zijn tegenover de ouders komt daarna in Soerah al-Ahqaaf. Allaah (`azza wa djel) zegt:“En Wij hebben de mens goedheid tegenover zijn ouders bevolen. Zijn moeder heeft hem met moeite gedragen en hem met moeite gebaard. Zijn dragen en (de tijd tot) zijn spenen duurt dertig maanden, zodat wanneer hij de volwassenheid bereikt, en hij de leeftijd van veertig jaar bereikt, hij zegt: ‘Mijn Heer, onderwijs mij opdat ik dankbaar ben voor uw genietingen die ﷻ‬ geschonken heeft aan mij en aan mijn ouders, en opdat ik goede werken verricht die ﷻ‬ behagen, en maak mijn nakomelingen rechtschapen. Voorwaar, ik toon ﷻ‬ mijn berouw; en voorwaar, ik behoor tot de moslims’. Zij zijn degenen van wie Wij het beste aanvaarden van wat zij verrichten, en Wij wissen hun slechte daden uit, (zij zijn) tezamen met de bewoners van het Paradijs, als een ware die hun is gedaan.”

  [Soerah al-Ahqaaf 46: vers 15-16]

  Een oprechte moslim maakt doe`aa voor zijn ouders. De Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem) heeft gezegd: “Als iemand doodgaat krijgt hij geen adjr (beloning) meer behalve op 3 manieren……”

  [Boechaarie en Moeslim]

  Eén daarvan is als je een zoon hebt en hij doe`a voor jou maakt. Er kwam een man bij de Boodschapper van Allaah (salallaahoe `alayhi wasellem) en zei: “Ik heb een verschrikkelijke zonde begaan. O Boodschapper van Allaah, is er nog een manier dat Allaah mij zal vergeven ?” “Leeft je moeder nog ?”, vroeg de Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem). “Nee,” zei de man. “Wees dan goed voor haar zus,” zei de Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem).

  [at-Tirmidhie 554]

  De Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem) heeft gezegd: “Je leeftijd wordt niet verlengt behalve door el-Birr”

  De meeste jongeren in Nederland willen niet eens meer bij hun ouders zijn. Een geleerde zei: “De jeugd zal niet slagen wanneer zij zich niet verbinden met de ouderen (geleerden).”

  De Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem) heeft gezegd: “Iemand is niet van ons als hij zijn ouders en de ouderen (geleerden) niet respecteert....”

  De Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem) heeft gezegd: “Een zoon kan nooit datgene wat de ouders voor hem hebben gedaan terug geven behalve als zijn vader slaaf zou zijn en hij hem vrij zou kopen.” [Moeslim]

  Zelfs als een vader zijn zoon vermoord, wordt hij volgens de sharie`ah nog niet vermoord. Zo veel recht heeft zijn vader over het kind.

  De Profeet (salallaahoe `alayhi wasellem) heeft gezegd: “Er is geen gehoorzaamheid aan de schepping in ongehoorzaamheid aan de Schepper.”

  Je hoeft je ouders dus niet te gehoorzamen als dat betekent dat je ongehoorzaam moet zijn aan de Schepper.

  Samenvatting van het geheel:

  1. Birr is één van de perfecte gradaties van Iemaan.

  2. Het hoort bij het onderhouden van de Islaam en het is één van de beste aanbiddingen.

  3. Het opent een weg naar het Paradijs

  4. Het verlengt je leven en het vergroot jouw voorziening van geld, kinderen etc.

  5. Het verhoogt jouw plaats in dit leven en in het Hiernamaals.

  6. Je wordt gehoorzaamd door je kinderen

  7. Het lost je problemen op.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !