Bevat de islam de leefregel "bemin uw naaste zoals uzelf"?

Beschrijving

De regel ’behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden’ staat bekend als de gulden regel. Deze komt inderdaad ook voor in de islam.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Bevat de islam de leefregel "bemin uw naaste zoals uzelf"?

  [nederlands - dutch-الهولندية]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1435

  Islam voor iedereen

  هل الإسلام يدعو إلى احترام الآخر؟

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  الناشرالنا

  2014- 1435

  بسم الله الرحمن الرحيم

  De regel 'behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden' staat bekend als de gulden regel. Deze komt inderdaad ook voor in de islam.

  De grote hadith collecties van Bukhari en Muslim bevatten meerdere dergelijke uitspraken van profeet Mohamed, waarvan hierna een paar voorbeelden: "Niemand van jullie is gelovig, zolang hij niet voor zijn broeder wenst, wat hij voor zichzelf wenst." (Uitspraak van de Profeet, in de collecties van Buhkari en Muslim, en nr 13 in An-Nawawi)

  Volgens de begeleidende commentaar in An-Nawawi slaat broeder zowel op muslims als op niet-muslims. "(de aartsengel) Gabriël drukte me zo vaak op het hart mijn buur goed te behandelen dat ik dacht dat hij hem erfrechten zou toekennen."
  (Uitspraak van profeet Mohamed in de collectie van Sahih Muslim nr 6354)

  "Wens de mensheid wat je voor jezelf wenst, dan word je een muslim."(Uitspraak van profeet Mohamed in de verzameling van Tirmidhi) De Koran wijst er overigens ook op dat wanneer men wil dat God de eigen zonden vergeeft, men ook de anderen hun zonden moet vergeven:"Laten zij vergeven en over het hoofd zien. Wenst gij niet dat God u zou vergeven?" (Koran 24:22)

  Korangeleerden beklemtonen dat deze en andere verzen uit de Koran betekenen dat wanneer men zelf rechtvaardig behandeld wil worden, men om te beginnen anderen rechtvaardig moet behandelen.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !