Bevat de islam de leefregel "bemin uw naaste zoals uzelf"?

Beoordelingen