معلومات المواد باللغة العربية

Het aantal items: 29

 • Nederlands

  PDF

  Vandaag de dag overdrijven sommige mensen in hun liefde voor de Profeet ﷺ. Ze overdrijven tot ze het niveau bereiken van shirk (polytheïsme) door smeekbeden tot hem te richten, zijn hulp te vragen enzovoort. Anderen schieten dan weer tekort in deze liefde en verzuimen hun plicht om de weg en het gedrag van de Profeet te volgen. Dit boek heeft als doel de biografie en het leven van de Profeet eenvoudig te maken, opdat de gewone mens hem beter zal leren kennen.

 • Nederlands

  PDF

  Dit boek, is een samenvatting van de islamitische leer door shaykh Mohammed Bin Saleh Al-Uthaymeen.

 • Nederlands

  PDF

  Dit boek is een korte samenvatting waarin ik de oorsprong van het christendom en zijn huidige realiteit wil verduidelijken. Het is aan de christenen om de wortels van hun geloof te kennen (om in één God te geloven en Hem alleen te aanbidden zonder enige tussenpersoon). In deze samenvatting heb ik me ingespannen om de koranverzen te citeren die het verhaal van Jezus Christus en zijn moeder vermelden, en om het bewijs te leveren uit de huidige teksten van de Thora en het Evangelie om de christelijke lezers te illustreren wat de Ware Boodschap van Jezus Christus is, met behulp van hun eigen bronnen. Dit boek helpt ons allemaal, de ruimdenkende en de zoekers naar de waarheid, te weten dat we tot één boodschap zijn veroordeeld (het zuivere monotheïsme). Profeet Jezus was ook een van degenen die Zijn volk naar de waarheid wilde leiden.

 • Nederlands

  PDF

  De profeet van de Islam MOHAMMED : Een korte biografie en geillustreerde zakgids bij zijn leer en de belangrijkste gebeurtenissen in zijn lev

 • Nederlands

  PDF

 • Nederlands

  PDF

  Als moslims geloven we in één Schepper, in al Zijn profeten inclusief Jezus (vrede zijn met hem), die we beschouwen als één van de machtigste profeten van Allah. We accepteren ook dat hij zowel de Messias als het Woord van Allah is.

 • Nederlands

  PDF

  Vele metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) zeiden vaak: “Moge mijn vader en moeder voor u geofferd worden!” Ze zeiden deze woorden niet alleen, maar ze meenden ze ook. Degenen die hem (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) kenden, voelden dit werkelijk voor hem en ze hadden het niet beter kunnen verwoorden voor hun liefde voor hem vzmh te tonen.

 • Nederlands

  PDF

  Als zijnde de laatste profeet van god, werd de profeet mohammed (vzmh) een leven geschonken dat een belichaming van success was. Hij werd geboren als een wees en klom op tot een leider van integriteit. alle verschillende fases van zijn leven leveren ons voorbeelden voor een ieder die wenst te streven naar een rechtschapen leven.

 • Nederlands

  PDF

  De liefde voor Allah de Verhevene en Zijn laatste boodschapper (vzmh) is de grootste deugd van de moslim. Allah Ta’aala zond hem als een genade voor de werelden. Hij was de meest nobele onder de mensen, Omdat dit een heel breed onderwerp is, korten wij dit met de volgende beknopte bespreking in en geven wij er in het licht van de Koranverzen en de profetische overleveringen een snelle glimp op.

 • Nederlands

  PDF

  Mijn broeders en zusters! Weet dat de Boodschapper Mohammed ibn cAbd Allah (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper en Dienaar is van Allah. De bewijzen die dit ondersteunen zijn volop aanwezig. Niemand behalve een ontkenner, die handelt uit arrogantie kan deze tekenen loochenen.

 • Nederlands

  PDF

  Mohammed vzmh profeet van Islam wordt door niet moslims met veel lof toegezwaait.

 • Nederlands

  MP4

  Het geloven in de Boodschappers (Profeten)

 • Nederlands

  PDF

  Een beknopte biografie van de profeet ﷺ zijn bijzondere karakter en levenswijze. Een boek naar het Nederlands vertaald en is geschreven door Dr. Haytham Sarhan. Het bevat eenvoudige woorden die onmisbaar zijn voor iedereen die ook maar de minste wens heeft zijn Profeet ﷺ te kennen, zijn biografie, zijn leiding, zijn belangrijkste gedragingen en beschrijvinge, en om zijn verwantschap en zijn vrouwen te kennen. De schrijver heeft het verfraaid met tabellen en indelingen en maakte na elke sectie vragen en tests. De schrijver heeft het kort samengevat zonder het tekort te doen noch te langdradig en saai gemaakt.

 • Nederlands

  PDF

  De profeten maken zich niet schuldig aan welke vorm van tekortkoming dan ook, op het gebied van geloof.

 • Nederlands

  PDF

  De satan heeft geen gezag over de profeten. In de Koran zijn verzen in overvloed aanwezig, waarin deze overtuiging volledig wordt gesteund.

 • Nederlands

  PDF

  De profeet mohammed (vzmh) had in totaal elf vrouwen waarvan negen gelijktijdig. In dit artikel weerlegt de auteur de valse beweringen over de profeet (vzmh) zoals bv. dat hij (vzmh) huwde voor zijn eigen belangen, maar feiten uit zijn leven tonen aan dat zijn huwelijk met meerdere vrouwen een heel aander doel had dan zijn eigen belangen na te streven.

 • Nederlands

  PDF

  Allah de meest verhevene stuurt zijnzegeningen over zijn Profeet, als een verering en veredeling, en de engelen van Allah sturen zegeningen op de Profeet, om de eer van het doen ervan te verkrijgen, en om zegeningen te verkrijgen hiervan, en om gekleurd te worden door zijn lichten en verdronken te raken in zijn spirituele geheimen.’

 • Nederlands

  PDF

  MOHAMMAD, wie is hij?

 • Nederlands

  PDF

  Deze fatwa voorziet degenen die beweren dat de sahaba de begrafenis van de profeet niet hebben bijgewoond.

 • Nederlands

  PDF

  De profeet mohammed vrede zij met hem werd dus niet enkel en alleen als genade voor de moslims gezonden maar voor ‘de werelden’. Hij vrede zij met hem was gekenmerkt door zijn tederheid en behandeld iedereen met liefde.

Pagina : 2 - Van : 1