Hij houd inderdaad van God en zijn Profeet

Beschrijving

Een voorbeeld van de barmhartigheid en gerechtigheid van de profeet

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Hij houdt inderdaad van God en zijn Profeet

  [nederlands - dutch-الهولندية]

  vertaler: Yassien Abo Abdillah

  bron: www.islamreligion.com

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1435

  Islam voor iederee

  إنه يحب الله ورسوله

  « باللغة الهولندية »

  مترجم: ياسين أبو عبد الله

  الناشر: www.islamreligion.com

  الناشرالنا

  2014- 1435

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Er was eens een man Abdoellah genaamd, die zodanig veel van Allah en zijn profeet hield, dat de profeet vzmh het volgende over hem zei: “Hij houdt inderdaad van God en zijn Profeet“ (Saheeh alboukhari)

  Die man, Abdoellah, die zoveel van de profeet hield, was gewoonlijk tevreden wanneer hij de profeet een geschenk gaf van de lekkernij die naar Medina werd gebracht. Derhalve als een handel caravan in Medina aankomt met wat boter en honing, wil hij altijd iets van die lekkernij aan de profeet vzmh geven als geschenk. Later, wanneer de verkoper Abdoellah om de prijs vroeg, bracht hij hem naar de profeet en zei: “Geef die man zijn geld.“De profeet vzmh zei daarna:Heb je het mij niet als geschenk gegeven?” Abdoellah zei:”Ja boodschapper van Allah, maar ik kon het mij niet veroorloven te betalen.” De twee lachten en de profeet betaalde daarna de verkoper de prijs. Dit was de nauwe en joviale band dat Abdoellah en de profeet met elkaar hadden.

  Abdoellah is een alcoholist en dat stak hij niet onder stoelen of banken. Hij was vaak zo dronken dat hij wankelend door de straten liep en in die staat werd hij dan ook naar profeet gebracht. Op die manier kon hij vzmh hem veroordelen voor zijn openbaar dronkenschap. Elke keer voerde de profeet de voorgeschreven straf uit. Dit was een veel voorkomende gebeurtenis.

  Nadat Abdoellah één van zijn vaak veroordelingen heeft verlaten, zei één van de metgezellen over hem: “Moge God hem vervloeken! Hoe vaak werd hij niet veroordeeld voor deze zonde!“ De profeet berispte de metgezel en zei: “Vervloek hem niet, want ik zweer bij God, als je maar weet hoe zeer hij inderdaad van Allah en zijn profeet houdt.“ (Saheeh alboukhari) “Help de Satan niet tegen jullie broeder!” voegde hij vzmh er vervolgens aan toe.

  We kunnen veel bijleren van de profeets attitude t.o.v. Abdoellah. Op de eerste plaats zijn nauwe en liefdevolle relatie die de metgezel had met de profeet vzmh, ondanks zijn schandelijkedaad. Hoewel de profeet was wie hij was, het weer hield hem zeker nietomeen familiale band te hebben met Abdoellah en het weerhield hem ook niet zijn vriend te zijn of grappen te maken met hem.

  Dit toont aan dat de gemeenschap, die door de profeet is gevormd, geen segregatie kent tussen vromenen en zondaars, integendeel. Zijn maatschappij kende sociale interacties tussen de twee groepen. Zijn gemeenschap echter, was verenigd waar vroomheid op verschillende niveaus werd ervaard. Sommigen waren in de voorhoede van de gerechtigheid, sommigen waren matig terwijl anderen weer geneigd waren zonden te begaan. Echter, niemand leefde afzijdig van de samenleving, noch werd iemand vermeden. Iedereen maakte deeluit van de gemeenschap.

  Deze inclusiviteit betekende dat wanneer sommige leden van de samenleving fouten begingen, de gevolgen van hun fouten beperkt en van korte duur waren. Niemand werd gemarginaliseerd, dus er was dan ook geen sprake van zondig opgroeien aan de rand van de samenleving. Wanneer iemand een fout maakte, kwam eraan de broedelijke steun vannuit de samenleving geen einde. Zij waren echter meer dan bereid om een handje toe testeken teneinde de persoon op het rechte pad te krijgen. De profeet trok ieders aandacht op één van Abddoellahs positieve eigenschappen en deze luidt als volgt: dat hij van God en Zijn boodschapper hield.

  Een andere les uit het gedrag van de profeet t.o.v. Abdoellah is het belang om een positieve kijk te handhaven ten opzichte van anderen. Ondanks het feit dat Abdoellah vaak werd opgeroepen door de profeet voor zijn publieke dronkenschap, trok hij vzmh iedereens aandacht door een van Abdoellahs positieve eigenschappen, namelijk zijn liefde voor Allah en Zijn boodschapper. Wanneer wij even stilstaan bij deze bijzondere kwalititeit, gaan we ervan uit dat het niet echt uniek is voor Abdoellah, maar slechts een kwaliteit die alle gelovigen gemeen hadden. Niettegenstaande koos de profeet vzmh om Abdoellah te prijzen voor deze reden. Daarbij cultiveert, motiveert en versterkt de profeet vzmh deze eigenschap in iedereen. Hij vzmh legt dan ook de nadruk op het feit dat als iemand een fout maakt, het geloof van die persoon en zijn liefde voor God nog steeds intact blijven.

  We kunnen ons inbeelden hoe Abdellah zich gevoeld moet hebben, toen hij te horen kreeg dat de profeet dat over hem zei. Hij moet zeker het gevoel hebben gehad dat deze verklaring van de profeet een eer is voor hem. Dit dient om hem aan te zetten zijn slechte gewoonten te overwinnen. Dit kon hij doen door te bevestigen dat zijn essentiële wezen niet permanent door fouten werd ontsierd.

  De profeet vzmh had de gewoonte om mensen die hebben gezondigd en fouten hebben begaan te wijzen op hun goede eigenschappen. Dit werd soms vergeten en wij behandelen onze zonden uit het verleden van een ondoordringbaar obstakel tot een betere toekomst. Een persoon die een schandelijke daad heeft begaan werd er voortaan mee geassocieerden dikwijls aan herrinerd. We moet beseffen dat dit de satan helpt de zondaar te overmeesteren en zo kan hij weer gemakkelijk in de zonden hervallen. De aanpak van de profeet vzmh, daarentegen, inspireert deugd. Terwijl hij Abdelloehs herhaaldelijke dronkenschap in het achterhoofd houdt, ging hij simultaan met diezelfde man om. Dit omwille van het beschikken over de grootste deugd namelijk, het liefhebben van God en Zijn boodschapper.

  Tenslotte kunnen we concluderen dat Abdoellah duidelijk iets verkeerd had gedaan. Er is geen twijfel mogelijk dat hij een zonde heeft begaan. Het nemen van bedwelmende middelen is een grote zonde, en de profeet heeft dan ook wijn vaak genoeg vervloekt. Nadat Abdoellah de voorgeschreven straf die de profeet vzmh voor hem bepaald heeft, heeft uitgezeten, zocht hij vzmh verder niets dat hij tegen Abdoellah kon gebruiken. Hij vzmh zag verdere berispingen tegen hem als een steun van Satan tegen hem. In de plaats daarvan vestigde hij ieders aandacht op zijn verdiensten die zijn tekortkomingen compenseren.

  Het gedrag van de profeet t.o.v. Abdoellah is een uitstekend voorbeeld voor ons. Een voorbeeld met waardevolle lessen, die niet alleen aantonen hoe we met elkaar moeten omgaan, maar ook hoe een gemeenschap sociale banden kan bevorden. Sociale banden die sterk, gezond en verzorgend kunnen zijn. Die obligaties kunnen dienen om mensen ervan te weerhouden te zondigen.

  www.islamhouse.com

  Islam vooriedereen !

  Beoordelingen