• Nederlands

  PDF

  De profeet van de Islam MOHAMMED : Een korte biografie en geillustreerde zakgids bij zijn leer en de belangrijkste gebeurtenissen in zijn lev

 • Nederlands

  PDF

  Vele metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) zeiden vaak: “Moge mijn vader en moeder voor u geofferd worden!” Ze zeiden deze woorden niet alleen, maar ze meenden ze ook. Degenen die hem (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) kenden, voelden dit werkelijk voor hem en ze hadden het niet beter kunnen verwoorden voor hun liefde voor hem vzmh te tonen.

 • Nederlands

  PDF

  Als zijnde de laatste profeet van god, werd de profeet mohammed (vzmh) een leven geschonken dat een belichaming van success was. Hij werd geboren als een wees en klom op tot een leider van integriteit. alle verschillende fases van zijn leven leveren ons voorbeelden voor een ieder die wenst te streven naar een rechtschapen leven.

 • Nederlands

  PDF

  De liefde voor Allah de Verhevene en Zijn laatste boodschapper (vzmh) is de grootste deugd van de moslim. Allah Ta’aala zond hem als een genade voor de werelden. Hij was de meest nobele onder de mensen, Omdat dit een heel breed onderwerp is, korten wij dit met de volgende beknopte bespreking in en geven wij er in het licht van de Koranverzen en de profetische overleveringen een snelle glimp op.

 • Nederlands

  PDF

  Mijn broeders en zusters! Weet dat de Boodschapper Mohammed ibn cAbd Allah (vrede zij met hem) waarlijk de Boodschapper en Dienaar is van Allah. De bewijzen die dit ondersteunen zijn volop aanwezig. Niemand behalve een ontkenner, die handelt uit arrogantie kan deze tekenen loochenen.

 • Nederlands

  PDF

  Mohammed vzmh profeet van Islam wordt door niet moslims met veel lof toegezwaait.

 • Nederlands

  PDF

  Een beknopte biografie van de profeet ﷺ zijn bijzondere karakter en levenswijze. Een boek naar het Nederlands vertaald en is geschreven door Dr. Haytham Sarhan. Het bevat eenvoudige woorden die onmisbaar zijn voor iedereen die ook maar de minste wens heeft zijn Profeet ﷺ te kennen, zijn biografie, zijn leiding, zijn belangrijkste gedragingen en beschrijvinge, en om zijn verwantschap en zijn vrouwen te kennen. De schrijver heeft het verfraaid met tabellen en indelingen en maakte na elke sectie vragen en tests. De schrijver heeft het kort samengevat zonder het tekort te doen noch te langdradig en saai gemaakt.

 • Nederlands

  PDF

  De profeet mohammed (vzmh) had in totaal elf vrouwen waarvan negen gelijktijdig. In dit artikel weerlegt de auteur de valse beweringen over de profeet (vzmh) zoals bv. dat hij (vzmh) huwde voor zijn eigen belangen, maar feiten uit zijn leven tonen aan dat zijn huwelijk met meerdere vrouwen een heel aander doel had dan zijn eigen belangen na te streven.

 • Nederlands

  PDF

  Allah de meest verhevene stuurt zijnzegeningen over zijn Profeet, als een verering en veredeling, en de engelen van Allah sturen zegeningen op de Profeet, om de eer van het doen ervan te verkrijgen, en om zegeningen te verkrijgen hiervan, en om gekleurd te worden door zijn lichten en verdronken te raken in zijn spirituele geheimen.’

 • Nederlands

  PDF

  MOHAMMAD, wie is hij?

 • Nederlands

  PDF

  Deze fatwa voorziet degenen die beweren dat de sahaba de begrafenis van de profeet niet hebben bijgewoond.

 • Nederlands

  PDF

  De profeet mohammed vrede zij met hem werd dus niet enkel en alleen als genade voor de moslims gezonden maar voor ‘de werelden’. Hij vrede zij met hem was gekenmerkt door zijn tederheid en behandeld iedereen met liefde.

 • Nederlands

  PDF

  Vertaling : Yassien Abo Abdellah

  Een voorbeeld van de barmhartigheid en gerechtigheid van de profeet

 • Nederlands

  PDF

  De liefde voor Allah de Verhevene en Zijn laatste boodschapper (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem) is de grootste deugd van de moslim. Allah Ta’aala zond hem als een genade voor de werelden.

 • Nederlands

  PDF

  Hoewel ik als moslim meer van onze geliefde profeet Mohammed (Allah’s zegeningen en vrede zijn met hem) houd dan van mijzelf, wil ik toch niet mohammedaan genoemd worden omdat deze naam geen basis heeft in de Islam.

 • Nederlands

  PDF

  Terwijl de mensen van Quraish druk bezig waren met het voorbereiden van een wraakactie tegen de moslims na de nederlaag in Badr, werden zij verrast door een andere tegenslag; namelijk die van Qaradah in Nadjd.

 • Nederlands

  PDF

  De profeet (vzmh) slaagde erin alle vrouwen gelukkig te maken; dat komt omdat hij wist hoe hij met vrouwen om moest gaan, en hij drong diep door in haar gevoelige ziel en sprak haar aan met warmte en passie, en stond haar bij om te werken voor haar religie en haar leven.

 • Nederlands

  PDF

  Het is de gewoonte van Allah de Verhevene m.b.t. de tegenstanders van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) en de vijanden van boodschappers voor hem – zij die spot drijven met de boodschappers – om hen te treffen met Zijn vreselijke bestraffing in het wereldse leven en in het Hiernamaals. .

 • Nederlands

  PDF

  Auteur : Ahmed Deedat Recensie : Yassien Abo Abdellah

  De komst van de profeet Mohammed wordt voorspeld in het Oude Testament. Ahmed Deedat, die vele boeken over de Islam en het Christendom heeft geschreven (zoals ’Jezus (as) in de Islam’ en ’De Opstanding van Jezus (as)’), laat heel duidelijk zien, met de desbetreffende verzen, hoe de komst van Mohammed is voorspeld in de Bijbel, het Heilige Boek van de Christenen.