Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Books on Islamic Creed

Het aantal items: 5

 • Nederlands

  DOCX

  In dit boek van Mohammed ibn Saleh al Oethaymien worden de basisprincipes van het geloof en de geloofsovertuiging van Ahl as-Soennah wa’l Jamaa‘ah uitgelegd.

 • Nederlands

  PDF

  Een korte maar nauwkeurige boekje dat alle grote principes van de religie bij elkaar brengt (geloof, jurisprudentie, gedrag, enz..).

 • Nederlands

  PDF

  Sheikh Dr. Haytham Sarhan: ‘De drie vragen van het graf’, ‘De vier stelregels’ en ‘Een waarschuwing voor de mensen van Imaan voor wat doet treden uit de islam’: Een boek in het Nederlands, geschreven door Sheikh Dr. Haytham Sarhan: en het bevat het volgende 1. Titel: De drie vragen van het graf: Een belangrijke boodschap die de principes bevat die een persoon moet kennen en waarover hem in zijn graf zal worden gevraagd, de soorten aanbiddingen die Allah heeft geboden en een uitleg van de niveaus van religie. 2. Titel: De vier stelregels: Een kort schrijfwerk waarin de regels van het Monotheïsme en de kennis ervan worden uitgelegd, en een commentaar op enkele misvattingen van de polytheïsten. 3. Titel: Een waarschuwing voor de mensen van Imaan voor wat doet treden uit de islam: Een kort schrijfwerk waarin enkele van de gevaarlijkste kwesties voor de religie van de moslim worden genoemd. En ondanks hun ernst behoren ze tot de meest voorkomende. Dit zodat de moslim ervoor wordt gewaarschuwd en ze voor zichzelf vreest. De schrijver heeft het verfraaid met tabellen en indelingen, benoemde de algemene islamitische doelen en algemene betekenissen van teksten en maakte na elke sectie vragen en tests. De schrijver heeft het kort samengevat zonder het tekort te doen noch te langdradig en saai gemaakt. Dit Alles is gebaseerd op de Qoran en de Soennah

 • Nederlands

  PDF

  Sheikh Haytham Sarhan: ´De belangrijke lessen voor de elke moslim´. Een boek vertaald vanuit het Arabisch naar het Nederlands geschreven door Sheikh Haytham Sarhan. De sheikh legt een geschreven boek uit van de nobele Sheikh Abdoel Aziez Bin Baaz´ (Moge Allah hem begenadigen) genaamd ´De belangrijke lessen voor de elke moslim´. Daarin verzamelde hij enkele islamitische wetenschappen met betrekking tot jurisprudentie (Fiqh), geloofsbelijdenissen (Aqidah) en gedragsregels die het grote publiek van de gemeenschap zou moeten kennen. De schrijver heeft het verfraaid met tabellen en indelingen, benoemde de algemene islamitische doelen en algemene betekenissen van teksten en maakte na elke sectie vragen en tests. De schrijver heeft het kort samengevat zonder het tekort te doen noch te langdradig en saai gemaakt.

 • Nederlands

  PDF

  Men dient te weten dat wanneer aanbidding vermengd wordt (met shirk), de aanbidding niet geaccepteerd wordt en de handeling vernietigd. Als men weet dat personen die zo handelen permanent in het Hellevuur zullen zijn, dan zal men zich bewust van zijn dat tawhied het belangrijkste onderwerp is om te bestuderen (kennen).