Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

De grondslagen van jurisprudentie

Het aantal items: 11

 • Nederlands

  PDF

  Van de vraag wat Halal en wat Haram hoort te zijn, waren de volkeren uit de pre-Islamitische tijd, verward als zij waren, ver afgeweken, en ze stonden dan ook veel onzuivere en schadelijk zaken toe en verboden veel dingen, die goed en zuiver waren.

 • Nederlands

  PDF

  De shariah (letterlijk: het pad naar leven-gevend water) is eigenlijk de Islamitische wettelijke traditie, ook wel de Islamitische wet genoemd, die over alle aspecten van het leven van een moslim handelt, van dagelijkse activiteiten tot spirituele zaken, economie, enz.. In dit artikel vind je een beknopte samenvatting van de sharia.

 • Nederlands

  PDF

  Een fatwa is een mening die door een bevoegde jurist op basis van teksten wordt uitgesproken.

 • Nederlands

  PDF

  Teneinde in alle situaties en contexten toepasbaar te zijn, kan de shariah niet willekeurig of onsamenhangend van aard zijn. Noch kan het uitputtend zijn of van een beperkte levensduur zijn. Lees meer hierover in dit artikel.

 • Nederlands

  PDF

  Islamitsche wetten kunnen veranderd worden wanneer het noodzakelijk is mits het de kern of de fundamenten van de islam niet tegenspreekt.

 • Nederlands

  PDF

  Dit artikel toont de lezer stapgewijs aan hoe men fiqh dient te bestuderen en dat simplistische benadering van de shari’a tot absurditeit kan leiden.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel legt sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid ons uit hoe de fiqh (iIslamitische jurisprudentie) doorheen de jaren zich heeft ontwikkelt vanaf de tijd van de profeet (vzmh) tot de stichters van de fameuze fiqhscholen.

 • Nederlands

  PDF

  De islamitische shari’a heeft haar eigen bronnen waaruit de wetten emaneren, in dit artikel somt de auteur de vier bronnen waarover geen meningsverschil bestaat tussen de geleerden, uitgezonderd de laatste bron namelijk alqiyaas (de analogie).

 • Nederlands

  PDF

  Zoals de Islam alles verboden heeft wat tot het Haram leidt, heeft het ook verboden, dat men zijn toevlucht neemt in formele wettiging om wat Haram is te kunnen doen, door middel van kromme redeneringen en door Satan geïnspireerde excuses.

 • Nederlands

  PDF

  Het eerste asl of principe dat door de Islam ingesteld werd, is dat de dingen die Allah geschapen heeft alsook de opbrengsten ervan voor de mens bedoeld zijn en dus ook zijn toegestaan. Dus niets is Haram, behalve wat door een duidelijke en expliciete nas (tekst) als Haram is vastgesteld5 door de Wetgever Allah Soebhanahoe wa Ta’ala

 • Nederlands

  PDF

  De Islam is een universele, globale religie, m.a.w. de Islam behandelt alle aspecten van het leven van de mens, waarbij het kortzichtig is om de Islam te reduceren tot het alleen maar aanbidden van Allah in een moskee of tot zijn kledingsvoorschriften.