Beschrijving

Dit artikel toont de lezer stapgewijs aan hoe men fiqh dient te bestuderen en dat simplistische benadering van de shari’a tot absurditeit kan leiden.

Beoordelingen