Categorieën

 • Nederlands

  PDF

  Het geloof is de enige weg naar zekerheid.

 • Nederlands

  PDF

  Waarom de discussie over het bestaan van een Schepper en de juistheid van religie in onze tijd tot de sferen van taboe is verdreven?.

 • Nederlands

  PDF

  Het is een algemene klacht van sommige niet-moslims dat de Islam niet miljoenen aanhangers zou hebben wereldwijd als het niet verspreid zou zijn door middel van geweld. De volgende punten zullen duidelijk maken dat, in tegenstelling tot verspreiding door het zwaard, het de inherente macht van waarheid, verstand en logica die verantwoordelijk was voor de snelle verspreiding van de Islam .

 • Nederlands

  PDF

  Er wordt wel eens gezegd dat de Bijbel een boek van liefde is die aanzet tot naastenliefde en de Koran een boek van haat die aanzet tot geweld. Is dat zo?

 • Nederlands

  PDF

  We horen veel over de islam in de media en het publieke debat. We horen wilde dingen, die ons doen denken aan bepaalde perioden in de geschiedenis waarin leugens werden verteld over bepaalde groepen, om een bepaald belang te dienen. Meer hieromtrent in dit artikel.

 • Nederlands

  PDF

  Een aantal selectieve verzen van de Koran wordt vaak verkeerd geciteerd om de mythe vast te houden dat de islam geweld promoot en zijn volgelingen beveelt om degenen die buiten de islam staan te vermoorden.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel zullen we proberen veel van de misconcepties die er bestaan over de Islam op te helderen. Voordat we meteen naar de lijst van misconcepties springen, is het belangrijk een beetje interessante achtergrond te geven over de bronnen van de Islam.

 • Nederlands

  PDF

  Islamofobie is in het Westen een nieuwe trend geworden met behulp van de media.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Karen Armstrong Recensie : Yassien Abo Abdellah

  De Islam vaak afgeschilderd en beschouwd als het gevaar, blijkt bij naderhand en grondig onderzoek dat vrede ten grondslag ligt aan deze gediaboliseerd religie.

 • Nederlands

  PDF

  Al sinds de middeleeuwen bestaan er in westerse maatschappijen polemische visies op de islam en wordt de religie afgedaan als een terroristisch en afwijkend geloofssysteem.

 • Nederlands

  PDF

  De mensen in het westen spreken over een psychische ziekte, die Islamfobie wordt genoemd. Zij denken dat het een nieuwe ziekte is, terwijl deze ziekte net zo oud is als de oudheid van de goddelijke openbaringen.

 • Nederlands

  PDF

  Hoewel ik als moslim meer van onze geliefde profeet Mohammed (Allah’s zegeningen en vrede zijn met hem) houd dan van mijzelf, wil ik toch niet mohammedaan genoemd worden omdat deze naam geen basis heeft in de Islam.

 • Nederlands

  PDF

  Omdat een iedere moslim overtuigd behoort te zijn van zijn/haar religie, zal hij de bewijzen moeten kennen en dienen te gebruiken om zijn overtuiging te verkondigen.

 • Nederlands

  PDF

  Moslims uit verschillende delen van de wereld met verschillende culturele achtergronden en talen zijn inmiddels deel geworden van de Nederlandse samenleving. Een samenleving die kennis neemt van de Islam via waarnemingen van het gedrag van moslims. Het is uiteraard onjuist om een geloof te beoordelen aan de hand van hetgeen men waarneemt bij de belijders.

 • Nederlands

  PDF

  Wanneer vele niet-Moslims aan de Islam denken, beelden zij zich religieuze fanatiekelingen op kamelen in, met een zwaard in de ene hand en een Qor-aan in de andere.Deze mythe, die in Europa populair was gemaakt ten tijde van de Kruistochten, is totaal ongefundeerd.

 • Nederlands

  PDF

  Als de Islam de beste religie is, waarom zijn de meeste moslims dan oneerlijk, onbetrouwbaar en betrokken bij activiteiten zoals oplichterij, omkoperij, drugshandel enz.?

 • Nederlands

  PDF

  Vraag: Een Nederlandse film is onlangs uitgekomen die de islam en moslims in een slecht daglicht plaatst en hen doet voorkomen als terroristen.Wat is uw advies aan de moslims in deze?

Beoordelingen