Categorieën

Oeloem Alqoraan

Onder dit onderwerp vallen onderwerpen die voortvloeien uit “Oeloem Alqoraan”, zoals: de openbaring van de Koran, de redenen van de openbaring, Mekkaanse verzen, Medinese verzen, de compilatie van de openbaring, naast de uitgebreide codificatie van “Oeloem Alqoraan”.

Het aantal items: 9

 • Nederlands

  DOC

  In dit artikel legt de auteur ons uit, wat het verschil is tussen verzen die we “Mekka-verzen” noemen en de verzen die we “Medina-verzen” noemen.

 • Nederlands

  PDF

  We mogen hopen dat het verstand van een moslim enige natuurlijke gereserveerdheid aan de dag legt wanneer het aankomt op geloof in leugens en zaken van bijgeloof, aangezien de Qor-aan voor ons een manier van aanpak vaststelt voor wetenschap gebaseerd op feitelijke informatie en bewijs.

 • Nederlands

  PDF

  Het woord ‘naasikh’ betekent ‘de opheffende’ (een tekst die een andere tekst opheft), terwijl mansoekh betekent ‘de opgeheven’ (de tekst die is opgeheven). Het komt erop neer dat een eerdere regel (wet, bevel) door een latere regel wordt vervangen.

 • Nederlands

  PDF

  Allah daagt de mensen iets gelijkaardigs voort te brengen als de Koran.

 • Nederlands

  PDF

  Moslims geloven in de theorie van afschaffing (ze geloven dat bepaalde vroegere - eerdere - verzen werden afgeschaft door verzen die later werden geopenbaard). Hierover meer in het artikel.

 • Nederlands

  PDF

  Waarom beginnen bepaalde Surahs in de Koran met Alif Laam Miem, Haa Miem, Yaa Sien. Wat is het belang van zulke termen of uitdrukkingen? Het antwoord vind je uitgebreid in het artikel.

 • Nederlands

  PDF

  De Koran is geopenbaard aan de Profeet Mohammed (saw) in gedeelten gedurende de drieëntwintig jaar van zijn profeetschap. Wanneer er een probleem naar boven kwam of wanneer Allah een speciaal advies wilde geven aan de Profeet (saw)en zijn volgelingen, zond Allah de Engel Djibriel met een gedeelte van de Koran die hij aan de Profeet (saw) voorlas. Dus de Koran is niet in zijn complete vorm in eens geopenbaard, zoals de vroegere geopenbaarde boeken, maar in gedeelten gedurende een bepaalde periode.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  De verzen van de Koran zijn vanuit diverse invalshoeken bestudeert. Het uiteenzetten, in het bijzonder het interpreteren van de Koranverzen, wordt in het Arabisch tafsier genoemd.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Yamina Amfra Recensie : Mohammed Na-iem Yassien

  Water is naast lucht en voedsel onze eerste levensbehoefte. Dat is ook niet zo gek als we kijken naar ons lichaam, en dat van andere zoogdieren, zien we dat we voor minstens 70% uit water bestaan.

Beoordelingen