Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Oeloem Alqoraan

Onder dit onderwerp vallen onderwerpen die voortvloeien uit “Oeloem Alqoraan”, zoals: de openbaring van de Koran, de redenen van de openbaring, Mekkaanse verzen, Medinese verzen, de compilatie van de openbaring, naast de uitgebreide codificatie van “Oeloem Alqoraan”.

Het aantal items: 18

 • Nederlands

  DOCX

  Auteur : D. Zakir Naik Recensie : Yassien Abo Abdellah

  In dit boek probeert de auteur aan te tonen dat wetenschappen niet tegenstrijdig is met de Islam.

 • Nederlands

  PDF

  De oorspronkelijke taal van de Koran is Arabisch, maar dat sluit niet uit om de Koran in een andere taal teneinde de inhoud te begrijpen. Toch dient men in het achterhoofd te houden dat de oorspronkelijke betekenis van de Koran enkel in het Arabische kan worden achterhaald.

 • Nederlands

  DOC

  In dit artikel legt de auteur ons uit, wat het verschil is tussen verzen die we “Mekka-verzen” noemen en de verzen die we “Medina-verzen” noemen.

 • Nederlands

  PDF

  We mogen hopen dat het verstand van een moslim enige natuurlijke gereserveerdheid aan de dag legt wanneer het aankomt op geloof in leugens en zaken van bijgeloof, aangezien de Qor-aan voor ons een manier van aanpak vaststelt voor wetenschap gebaseerd op feitelijke informatie en bewijs.

 • Nederlands

  PDF

  Het woord ‘naasikh’ betekent ‘de opheffende’ (een tekst die een andere tekst opheft), terwijl mansoekh betekent ‘de opgeheven’ (de tekst die is opgeheven). Het komt erop neer dat een eerdere regel (wet, bevel) door een latere regel wordt vervangen.

 • Nederlands

  PDF

  Allah daagt de mensen iets gelijkaardigs voort te brengen als de Koran.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel lees je zeven punten, die de lezer aanmoedigen teneinde de Koran zeker te lezen.

 • Nederlands

  PDF

  Tips om de Koran makkelijker te kunnen reciteren of memoriseren.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : D. Zakir Naik Recensie : Yassien Abo Abdellah

  De Koran zegt dat Allah het hart van de niet-moslims heeft verzegeld en dat ze niet zullen geloven. De wetenschap verteld ons vandaag de dag, dat de hersenen, en niet het hart verantwoordelijk zijn voor het begrijpen en het geloven. Is de Koran niet in tegenspraak met de wetenschap?

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : D. Zakir Naik Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Op de ene plaats vermeldt de Koran dat de mens is geschapen van sperma en op andere plaatsen vermeldt het dat de mens is geschapen van stof/aarde. Zijn deze twee verzen niet tegenstrijdig?

 • Nederlands

  PDF

  Moslims geloven in de theorie van afschaffing (ze geloven dat bepaalde vroegere - eerdere - verzen werden afgeschaft door verzen die later werden geopenbaard). Hierover meer in het artikel.

 • Nederlands

  PDF

  De vijanden van de Islam staan nooit stil, het minst dat ze vinden om de Islam aan te vallen gebruiken ze zonder enige twijfel. Dit artikel legt de bewering van Arun Shourie bloot, namelijk dat er een rekenfout staat in de Koran.

 • Nederlands

  PDF

  De Islam is een strict monotheïstische religie. Het gelooft en beveelt naar monotheïsme en niets anders. Het gelooft dat God één is en uniek in Zijn attributen en eigenschappen. In de Koran refereert God vaak naar Zichzelf met het woord ’Wij’. Maar dit betekent niet dat de Islam gelooft in het bestaan van meer dan één God.

 • Nederlands

  PDF

  De Koran zegt dat Allah de aarde voor jou heeft gemaakt als een tapijt. Dit geeft een indicatie dat de aarde plat is. Is dit niet tegenstrijdig met de gevestigde moderne wetenschap? In dit artikel vind je een uitgebreide uitleg hierover.

 • Nederlands

  PDF

  Waarom beginnen bepaalde Surahs in de Koran met Alif Laam Miem, Haa Miem, Yaa Sien. Wat is het belang van zulke termen of uitdrukkingen? Het antwoord vind je uitgebreid in het artikel.

 • Nederlands

  PDF

  De Koran is geopenbaard aan de Profeet Mohammed (saw) in gedeelten gedurende de drieëntwintig jaar van zijn profeetschap. Wanneer er een probleem naar boven kwam of wanneer Allah een speciaal advies wilde geven aan de Profeet (saw)en zijn volgelingen, zond Allah de Engel Djibriel met een gedeelte van de Koran die hij aan de Profeet (saw) voorlas. Dus de Koran is niet in zijn complete vorm in eens geopenbaard, zoals de vroegere geopenbaarde boeken, maar in gedeelten gedurende een bepaalde periode.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  De verzen van de Koran zijn vanuit diverse invalshoeken bestudeert. Het uiteenzetten, in het bijzonder het interpreteren van de Koranverzen, wordt in het Arabisch tafsier genoemd.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Yamina Amfra Recensie : Mohammed Na-iem Yassien

  Water is naast lucht en voedsel onze eerste levensbehoefte. Dat is ook niet zo gek als we kijken naar ons lichaam, en dat van andere zoogdieren, zien we dat we voor minstens 70% uit water bestaan.