Tien tips bij het memoriseren van de Koran

Beschrijving

Tips om de Koran makkelijker te kunnen reciteren of memoriseren.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Tien tips bij het memoriseren van de Koran

عشر نصائح عند حفظ القرآن الكريم

bron: ramadantijd.nl

 Koran memoriseren: tien tips voor bij het leren

“Degene die de Koran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor tien van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel.” 1 Wie wil deze beloning, die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) aan ons bekend maakte, nou niet ontvangen? Hierbij een aantal tips voor Koran memoriseren.

Tip 1: Let op je intentie: Voor alle daden geldt: een juiste intentie. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd: “Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.” 2 En dit geldt ook voor het leren en het reciteren van de Koran. Leer omwille van Allah en niet omwille van je omgeving of om mooi te kunnen reciteren. Neem regelmatig even de tijd om bij je intentie stil te staan en zuiver je intentie zonodig, zodat je het omwille van Allah blijft doen.

Tip 2: Zorg voor een goede nachtrust: Als je niet goed slaapt, voel je jezelf ook niet goed en dat werkt door bij het leren. Je zal verzen waarschijnlijk minder goed onthouden. Ga daarom op tijd naar bed en slaap niet te kort of te lang, want dat zal allemaal ten koste gaan van het leren van de Koran.

Tip 3: Leer niet te lang: De meeste mensen kunnen hun aandacht maar 45 minuten vasthouden, daarna verzwakt hun aandacht. Houd hier rekening mee bij het leren van de Koran. Leer bijvoorbeeld 45 minuten en neem daarna een kwartier pauze en leer daarna nog 45 minuten. Afhankelijk van de tijd die je hebt, kun je een tijdschema opstellen om de Koran te leren. Houd de tijd op die momenten desnoods bij met een timer.

Tip 4: Leer op vaste momenten: Zoals je afspraken met anderen vastlegt, kun je ook afspraken maken met de Koran. Stel vast op welke momenten je wilt leren en beschouw het echt als een afspraak, een hele belangrijke afspraak zelfs. Op deze manier heb je altijd tijd om te leren. Extra tip: de meeste mensen leren het beste in de ochtend…

Tip 5: Ga stoorzenders uit de weg: ‘A’oedhoe bilahi mi…’ TRING TRING, concentratie weg. De telefoon, de televisie, de computer, allemaal zeer handig, maar ze kunnen ook vreselijk storend zijn. Ga daarom alle zaken die je kunnen storen bij het Koran memoriseren uit de weg, anders zal je steeds uit je concentratie gehaald worden en dan zal je vrij weinig leren.

Tip 6: Controleer wat je leert: Een fout die vaak gemaakt wordt, is dat mensen Koran memoriseren, maar zichzelf nooit (laten) controleren. Hierdoor worden er fouten gemaakt die grote gevolgen kunnen hebben. Ze spreken woorden verkeerd uit, waardoor verzen een hele andere en soms zelfs een verwerpelijke betekenis krijgen. Pas hier voor op en zoek een leraar die je recitatie kan controleren of beluister op zijn minst zelf recitaties van ervaren recitators. Beluister hun recitaties en beoordeel daarmee je eigen recitatie.

Ook zou je gebruik kunnen maken van speciale programma’s waarmee je de Koran goed kunt leren. Op de website Imaanstar.com kan een dergelijk programma gevonden worden.

Tip 7: Laat je niet misleiden door hoe lang je nog moet: Denk niet: ‘Wanneer ken ik de hele Koran nou eindelijk uit mijn hoofd?’ want dat zal je alleen maar demotiveren. Maak je doelen kleiner en haalbaarder. Denk in plaats daarvan: ‘Wanneer ken ik deze aya?’ of ‘Wanneer ken ik deze surah?’ Je zal deze doelen sneller bereiken, dan het memoriseren van de hele Koran, het werkt dus veel motiverender wanneer je steeds in staat bent om doelen te behalen.

Iets wat hierbij kan helpen is het maken van een schema met daarin de suwar die je wilt leren voorlopig. Vink iedere suwar af die je geleerd hebt en hou zo bij hoe ver je al bent.

Een andere tip hierbij is om te beginnen achteraan in de Koran. Achteraan in de Koran staan de kortste suwar en die zijn makkelijker te leren en je bereikt dan sneller doelen van het helemaal leren van suwar.

Tip 8: Maak een planning: Hoeveel aya of suwar wil je per dag of per week leren? Spreek het met jezelf af, want door een doel vast te stellen, zal je jezelf er beter aan vasthouden. Maar kijk wel uit dat je niet te veel van jezelf eist of te weinig. Het is belangrijk dat je pas verder gaat naar de volgende aya als je de vorige goed kent.

Houd bij de planning ook rekening met het herhalen en het controleren van het geleerde. Dat kost ook tijd en dat moet ook gedaan worden. Het beste is om daar één keer in de week of één keer in de maand (afhankelijk van hoeveel je leert), tijd voor in te plannen. Houd je die dag alleen maar bezig met het herhalen en plan ook een dag in voor het controleren.

Tip 9: Strategie bepalen: Behalve vaststellen hoeveel aya je gaat leren, is het ook belangrijk om een leerstrategie vast te stellen. Dit is voor iedereen anders, maar de meeste mensen leren het beste door de aya een aantal keer goed door te lezen en het daarna zelf te herhalen. Steeds wanneer je vastloopt, kijk je weer in de tekst. Daarbij kun je de aya steeds herhalen in een audiobestand. Wanneer de aya dan goed in je hoofd zit, ga je door naar de volgende. Gebruik jij een andere leermethode, deel het dan in de reacties.

Tip 10: Denk aan de beloning: Soms zal het memoriseren van de Koran gemakkelijk gaan, maar er zal ook een tijd komen waarin dit niet het geval is. Het leren zal soms niet lukken of misschien heb je zelfs een tijd geen zin meer om te leren. Echter is dit het moment waarin je standvastig moet blijven. Let er op dat je blijft vasthouden, hoe moeilijk het ook is. Denk op die momenten aan de beloning die je op een dag insha’Allah zal ontvangen, zoals deze beloning:  “Degene die de Koran reciteert en het uit zijn hoofd leert, zal met de nobele rechtschapen schrijvers (de engelen) zijn en degene die zichzelf inspant om de Koran uit zijn hoofd te leren en het met grote moeite reciteert, zal dubbel beloond worden.” 3

___________________________________ 1: Overgeleverd door Tirmidhi 2: Overgeleverd door Bukharie & Muslim 3: Overgeleverd door Muslim

  

Categorieën:

Beoordelingen