De aarde is rond

Beschrijving

De Koran zegt dat Allah de aarde voor jou heeft gemaakt als een tapijt. Dit geeft een indicatie dat de aarde plat is. Is dit niet tegenstrijdig met de gevestigde moderne wetenschap? In dit artikel vind je een uitgebreide uitleg hierover.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De aarde is rond

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  الأرض كروية

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Alle lof behoort aan Allah.


  ZEGT DE KORAN DAT DE AARDE PLAT IS

  Vraag:

  De Koran zegt dat Allah de aarde voor jou heeft gemaakt als een tapijt. Dit geeft een indicatie dat de aarde plat is. Is dit niet tegenstrijdig met de gevestigde moderne wetenschap?

  Antwoord:

  1. De aarde gemaakt als een tapijt

  De vraag refereert naar een vers van de Koran in Surah Noeh: "En Allah heeft voor jullie aarde als een tapijt uitgespreid." [Koran 71:19]

  Maar de zin in het bovenstaande vers is niet compleet. Het gaat verder in het volgende vers, waarin het bovenstaande vers wordt uitgelegt. Het zegt: "Opdat jullie haar op brede wegen bereizen." [Koran 71:20]

  Eenzelfde boodschap wordt herhaald in Surah TaHa: "Degene Die de aarde voor jullie uitspreidde en er wegen voor jullie op aanlegde.." [Koran 20:53]

  Het oppervlak van de aarde (de aardkorst) is minder dan 30 mijl in dikte en het is zeer dun in de vergelijking met de doorsnede van de aarde, de ongeveer 3750 mijl is. De diepere lagen van de aarde zijn zeer heet, vloeibaar en vijandig voor elke vorm van leven. De aardkorst is een verhard omhulsel waarop we kunnen leven. De Koran refereert juist naar het als een uitgespreid tapijt, zodat we kunnen reizen op zijn wegen en paden.

  2. Een tapijt kan ook worden uitgespreid op een oppervlak dat niet geheel plat is.

  Geen enkel vers van de Koran zegt dat de aarde plat is. De Koran vergelijkt alleen de aardkorst met een tapijt. Sommige mensen schijnen te denken dat een tapijt alleen maar op een absoluut vlakke ondergrond kan worden neergelegt. Het is mogelijk om een tapijt een grote globe zoals de aarde uit te spreiden. En kan gemakkelijk worden gedemonstreerd door een groot model van de aardbol te nemen en het te bedekken met een tapijt.

  Een tapijt wordt over het algemeen op een ondergrond gelegt, waarop het niet zo comfortabel is om op te lopen. De Koran beschrijft te aardkorst als een tapijt, waarzonder het voor de mens niet mogelijk zou zijn om op de ondergrond te lopen, door de hete, vloeibare en vijandige omgeving die eronder ligt. De Koran is dus niet alleen logisch, maar het vermeld ook nog eens een wetenschappelijk feit, dat pas eeuwen later door geologen werd ontdekt.

  3. De Aarde is uitgespreid.

  De Koran zegt in verscheidene verzen dat de aarde uitgespreid is.

  "En Wij hebben de aarde uitgespreid. En de beste Uitspreiders zijn Wij" [Koran 51:48]

  Tegelijkertijd zegt de Koran ook in diverse andere verzen dat de aarde een uitgestrekte oppervlakte is:

  "Hebben Wij de aarde niet tot een uitgespreide plaats gemaakt? En de bergen als pinnen?" [Koran 78:6-7]

  Geen van deze verzen bevat ook maar de kleinste veronderstelling dat de aarde plat is. Het geeft alleen maar aan dat de aarde wijd is en de reden voor deze wijdte van de aarde is vermeldt. De Glorieuze Koran zegt: "O Mijn dienaren die geloven: voorwaar, Mijn aarde is wijd, aanbidt daarom slechts Mij." [Koran 29:56]

  Daarom kan niemand het excuus geven dat hij niet het goede kon doen en gedwongen werd om het slechte te doen, door zijn omgeving en omstandigheden.

  4. De aarde heeft de van vorm van een struisvogel ei.

  De Koran de eigenlijke vorm van de aarde in het volgende vers: "En daarna spreidde Wij de aarde uit" [Koran 79:30]

  - ( "En Wij hebben de aarde eivormig gemaakt.")

  Het Arabische woord Dahaha betekent eivormig. Het betekent ook uitspreiden. Dahaha is afkomstig van Duhiya, dat specifiek refereert naar het ei van een struisvogel, precies zoals de vorm van de aarde.

  Dus de Koran en de gevestigde moderne wetenschap zijn in perfecte harmonie.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !