معلومات المواد باللغة العربية

Het aantal items: 10

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel weerlegt Abdul-Jabbar van de Ven de leugens over de zaak van over ‘Oemar ibn al-Khattaab en Faatimah.

 • Nederlands

  PDF

  De Profeet heeft gezegd: Allah, de Hoogste zegt: ‘Als iemand een vriend van Mij als zijn vijand maakt verklaar Ik hem de oorlog.’ (al-Boecharie) De Profeet heeft gezegd: Beledigt mijn metgezellen niet. Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, als iemand van jullie zoveel goud als (de berg) Oehoed in liefdadigheid uitgeeft, zou het nog niet zoveel als een pond van de liefdadigheid van één van hen (Sahaabah) zijn, of de helft ervan. (al-Boechaarie & Moeslim). Dit laat de superioriteit van de metgezellen van Allahs boodschapper  over andere moeslims zien. Zij geloofden in hem, stonden hem terzijde met hun levens en bezittingen, luisterden naar hem en gehoorzaamden hem, volgden zijn Soennah en bewaarden het voor latere generaties. Hun generatie was de beste generatie en zij waren de beste gemeenschap voor de mensheid voortgebracht. Degene die van de profeet houdt, respecteert en houdt van al zijn metgezellen. Als iemand hen haat, haat hij de profeet.

 • Nederlands

  PDF

  Deze fatwa voorziet degenen die beweren dat de sahaba de begrafenis van de profeet niet hebben bijgewoond.

 • Nederlands

  PDF

  De meeste moslims kennen zijn vader Abu Sofian (ra). Abu Sofian was diegene die met zijn karavaan wist te ontkomen net voor de beroemde veldslag van Badr; hij was toen nog geen moslim.

 • Nederlands

  PDF

  Abdoellah was de zoon van ’Abbaas, een oom van de nobele profeet (vzmh). Hij was drie jaar voor de Hidjrah geboren. Toen de profeet (vzmh). overleed was hij dus dertien jaar oud.

 • Nederlands

  PDF

  Zijn naam is Ali Ibn Abie Taalib Ibn Abdelmoettalib, Abou Al-H’asan en Abou Turaab (moge Allah tevreden met hem zijn). Zijn moeder was Faatimah Bint Asad Ibn Haashim de nicht van Abou Taalib. Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) is een van de tien personen die verblijd zijn met het nieuws dat zij tot de paradijsbewoners behoren. Hij was de vierde Kalifaat en had ook veel kennis over de Islam.

 • Nederlands

  PDF

  Uthmaan ibn Affaan behoorde in al djahiliyyah (pré-islamitische tijdperk) tot de beste mensen van zijn volk en was zeer geliefd bij hen. Hij maakte zich niet schuldig aan het aanbidden van afgoden en nam afstand van iedere vorm van verdorvenheid. Uthmaan ibn Affaan behoort tot degenen die zich in de beginperiode van de islaam bekeerden tot dit geloof.

 • Nederlands

  PDF

  We zullen het hebben over een hoogstaand persoon. Een uniek persoon die niet geëvenaard kan worden. Het gaat om de tweede kalief van de moslims na Abou Bakr as-Siddieq. Hij was de eerste leider die ’leider der gelovigen’ werd genoemd.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel zullen we de biografie van een persoon met een hoge positie en verheven status bespreken. Deze persoon heeft zich ingespannen voor de zaak van Allah en gaf al zijn vermogen uit omwille van Allah.

 • Nederlands

  PDF

  Voordat Omar Ibnulkhattaab moslim werd had hij de hardste acties gevoerd tegen de moslims. Op een nacht hoorde hij in het geheim de profeet, Allah’s zegen en vrede zij met hem, uit de Koran lezen tijdens zijn gebed bij de Ka’bah. De waarheid drong tot zijn hart door maar hij hield vast aan zijn standpunt. Meer over de Islam van Omar ibnukataab lees je in dit artikel.