Uthmane bin Afane

Beschrijving

Uthmaan ibn Affaan behoorde in al djahiliyyah (pré-islamitische tijdperk) tot de beste mensen van zijn volk en was zeer geliefd bij hen. Hij maakte zich niet schuldig aan het aanbidden van afgoden en nam afstand van iedere vorm van verdorvenheid. Uthmaan ibn Affaan behoort tot degenen die zich in de beginperiode van de islaam bekeerden tot dit geloof.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Othmane bin Afane

[ nederlands - Dutch -الهولندية ]

revisie: Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

2012 - 1433

عثمان بن عفان رضي الله عنه

« باللغة الهولندية »

مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

2012 - 1433

"Moet ik mij niet schamen voor een man waar de engelen zich voor schamen.

 Wie is Uutmaan ibn Affaan (moge Allah behaagd met hem zijn)?

Hij is Uthmaan ibn Abie Al Aas bin Umayyah bin Abd Shams bin Abd Manaaf bin Qusay bin Kilaab bin Murrah bin Ka‘b bin Luayy bin Ghaalib.

 Waar is hij geboren? Wanneer is hij geboren?

Hij is zes jaar na het jaar van de Olifant geboren.

 Zijn bekering tot de Islaam

Uthmaan ibn Affaan behoorde in al djahiliyyah (pré-islamitische tijdperk) tot de beste mensen van zijn volk en was zeer geliefd bij hen. Hij maakte zich niet schuldig aan het aanbidden van afgoden en nam afstand van iedere vorm van verdorvenheid. Uthmaan ibn Affaan behoort tot degenen die zich in de beginperiode van de islaam bekeerden tot dit geloof. Hij had vernomen dat Utbah (zoon van Aboe Lahab) trouwde met Ruqayyah (dochter van de Profeet), waardoor hij spijt kreeg dat hij hem (Utbah) niet voor was geweest. Hij kwam binnen bij zijn familie en bevond zich in een beroerde situatie. Zijn tante (Su’daa bint Kuraiz) die bij hen was stelde hem gerust en vertelde hem dat er een Profeet is verschenen die het aanbidden van afgoden verwerpt en oproept naar het aanbidden van één god. Zij wekte zijn belangstelling met haar woorden en hij verliet het huis terwijl hij bleef nadenken over hetgeen zij hem had verteld. Vervolgens kwam hij Aboe Bakr tegen waarop hij hem vertelde wat hij had gehoord. Aboe Bakr bevestigde hetgeen hij had gehoord en prees Uthmaan om zijn nobele karaktereigenschappen. Het licht van de islaam vestigde zich in het hart van Uthmaan en hij ging tezamen met Aboe Bakr naar de Profeet (vzmh) waarop hij de getuigenis aflegde en de islam omarmde.

Bij het horen van de bekering van Uthmaan nam de woede van Aboe Lahab op de Profeet (vzmh) toe en hij beval zijn zoon (Utbah) om van zijn vrouw (Ruqayyah, dochter van de Profeet) te scheiden. Toen Uthmaan vervolgens dit bericht hoorde was hij vervuld met blijdschap en haastte hij zich naar de Boodschapper van Allah (vzmh) om de hand van zijn dochter Ruqayyah te vragen. De Profeet (vzmh) stemde in en huwde zijn dochter met.

Bijnamen van Uthmaan

Uthmaan had diverse bijnamen. Hij staat bekend als Aba Abdullah en Aba Amroe. Er is gezegd dat hij een zoon had die hij de naam Abdullah gaf. Deze zoon stierf vervolgens waarop hij een andere zoon kreeg die hij de naam Amroe gaf.

De naam waarmee hij toch bij iedereen bekend mee staat is Du Noerayn[1]. De reden van deze benaming voor Uthmaan is het feit dat hij als enige persoon met twee dochters van een profeet getrouwd is geweest. Er zijn ook andere redenen door geleerden aangehaald die wellicht aanleiding kunnen zijn voor deze bijnaam van Uthmaan, echter is reeds genoemde het meest voor de hand liggende. Er is ook aan Abie Safrah gevraagd:,, Waarom is Uthmaan de bijnaam Du Noerayn gegeven?". Hij zei:,, Omdat er niemand is die met twee dochters van een profeet getrouwd is geweest behalve hij."

 Kennismaking met Du Noerayn

Wanneer wij de biografie van deze grote metgezel gaan doornemen dan komen wij vele karaktereigenschappen tegen die wij tegenwoordig hard kunnen gebruiken. Wij zullen met name de volgende woorden tegenkomen: schaamte, nederigheid, edelmoedigheid, vrees en voortreffelijkheid.

Uthmaan heeft alle slagvelden met de Profeet (vzmh) meegemaakt op één na: de slag van Badr. De reden voor de afwezigheid van Uthmaan is omdat de Profeet (vzmh) hem bevolen heeft bij zijn zieke vrouw (Ruqayyah) te blijven. Uthmaan volgde dit bevel op en bleef bij zijn zieke vrouw. Toen de Profeet (vzmh) terugkeerde van de slagveld wist hij dat de dood zijn dochter (Ruqayyah) getroffen heeft en treurde hij om de dood van zijn dochter Ruqayyah. De Profeet (vzmh) huwde toen zijn andere dochter (Um Kalthoem) aan Utmaan) en hij zei: ,,Als ik een derde (dochter) zou hebben dan zou ik haar huwen met Uthmaan."[2] De geleerden zeiden: ,,Het is van niemand bekend dat deze met twee dochters van een profeet getrouwd is geweest behalve van hem (Uthmaan) en daarom heeft hij de bijnaam Du Noerayn. Hij is ook één van de tien die verheugd zijn met het paradijs en één van de metgezellen die de Koran verzameld hebben."

Uthmaan was een zeer vrome metgezel en een man van een hoogstaand karakter. Er is overgeleverd van de moeder der gelovigen Aishah dat zij gezegd heeft: ,,De Boodschapper van Allah (vzmh) lag in mijn huis terwijl zijn dijen of scheenbenen ontbloot waren, waarop Aboe Bakr om toestemming vroeg en hij (de Profeet) gaf hem toestemming en hij (de Profeet) verkeerde in dezelfde toestand. Zij spraken en vervolgens vroeg Umar om toestemming en hij gaf hem toestemming en hij (verkeerde) in hetzelfde en zij spraken. Vervolgens vroeg Uthmaan om toestemming waarop de Boodschapper van Allah ging zitten en zijn kleding recht maakte en hij (Uthmaan) kwam binnen en zij spraken. Toen hij wegging zei Aishah: "Aboe Bakr kwam binnen en je verwelkomde hem op een gewone manier[3] en je veranderde niets aan je situatie. Vervolgens kwam Umar binnen en je verwelkomde hem op een gewone manier en je veranderde niets aan je situatie. Vervolgens kwam Uthmaan binnen en ging je zitten en trok je jou kleren recht! Hij (de Profeet) zei: "Moet ik mij niet schamen voor een man waar de engelen zich voor schamen".[4]

En de Profeet (vzmh) heeft gezegd: ,,Uthmaan is degene met het meeste schaamtegevoel van mijn gemeenschap." [5]

Het is een geweldige karaktereigenschap waarvoor Uthmaan door de Profeet (vzmh) geprezen is. Vraag jezelf af hoe geweldig deze man wel niet moet zijn als zelfs de engelen zich voor hem schamen!!.

Het is een karaktereigenschap die de moslimgemeenschap vandaag ontzettend mist. Er bestaat nauwelijks schaamtegevoel onder de jongeren meer. Zijn zij niet bekend met de volgende overlevering van de Profeet (vzmh):

Aboe Hurayrah (heeft verhaald, hij zei: "De Boodschapper van Allah (vzmh) zei:,,Al-Iemaan heeft meer dan tweeënzeventig vertakkingen. De meest hoge vertakking is de uitspraak 'laa-ilaaaha illa-llaah' en de meest lage is het oprapen van het kwade uit de weg. En schaamte is één van de vertakkingen van al-Iemaan". [6]

Naast dat deze overlevering bewijst dat tot al-Ieman het verrichten van daden valt, bewijst deze overlevering ook dat schaamte een grote rol speelt binnen de islam. De Profeet (vzmh) noemt namelijk niet zomaar schaamte als één van de vertakkingen. Schaamte tegenover Allah (Geprezen en Verheven zij Hij) zorgt ervoor dat een persoon zich zal inspannen om meer goede daden te verrichten en afstand zal nemen van de zonden. Schaamte tegenover de mensen drijft een persoon tot het hebben van een goede omgang jegens hen. Laten wij dan leerstellingen trekken uit de biografie van Uthmaan .

Uthmaan is door de Profeet (vzmh) -die niet uit zijn eigen begeerte spreekt- in diverse overleveringen verheugd met het paradijs; Aboe Moesaa overlevert dat de Profeet (vzmh) een tuin binnenging en hij beval mij om te bewaken bij de deur van de tuin. Toen kwam er een man en vroeg toestemming (om binnen te komen). Waarop hij (de Profeet) zei: “Geef hem toestemming (om binnen te komen) en verheug hem met het paradijs.” Het bleek Aboe Bakr te zijn. Toen kwam er een ander en vroeg toestemming (om binnen te komen). Waarop hij (de Profeet) zei: “Laat hem binnenkomen en verheug hem met het paradijs.” Het bleek Umar te zijn. Toen kwam er een ander aan en vroeg toestemming om binnen te komen. Waarop hij (vzmh) even stil was en zei: “Laat hem binnenkomen en verheug hem met het paradijs nadat hij getroffen zal worden door een beproeving.” Het bleek Uthmaan ibn Affaan te zijn. [7]

En de Profeet (vzmh) heeft gezegd toen de berg Uhud begon te bewegen: “Wees standvastig Uhud, want niemand anders dan een Profeet, een waarheidsgetrouwe en twee martelaren staan op jou.” [8]

Uthmaan was iemand wiens hart verbonden was met de Koran. Het is van hem bekend dat hij zijn nachten pleegde te vullen met het reciteren van de verzen van Allah. Het is overgeleverd van ibnu Umar dat hij het volgende heeft gezegd over dit vers:

﴿ أَمَّنۡ هُوَ قَٰنِتٌ ءَانَآءَ ٱلَّيۡلِ سَاجِدٗا وَقَآئِمٗا يَحۡذَرُ ٱلۡأٓخِرَةَ وَيَرۡجُواْ رَحۡمَةَ رَبِّهِۦۗ قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ ٩ ﴾ [الزمر: ٩]

"Is de gehoorzame die een gedeelte van de nacht, zich nierknielend en staand (in de salaat doorbrengt), die het Hiernamaals vreest en hoopt op de Barmhartigheid van Zijn Heer beter (..of degene die dit niet verricht?). Zeg: ,,Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben? Voorwaar, het zijn slechts de bezitters van gezond verstand die er lering uit trekken."
(Azzumar, 9)

,,degene die hier bedoelt wordt is Uthmaan ."

Allah (de Verhevene) zegt:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتۡ لَهُم مِّنَّا ٱلۡحُسۡنَىٰٓ أُوْلَٰٓئِكَ عَنۡهَا مُبۡعَدُونَ ١٠١ ﴾ [الانبياء: ١٠١]

"Voorwaar, degenen aan wie het goede van Ons voorafgegaan is: zij zijn degenen die daar (het hellevuur) ver van gehouden worden."
(Al Anbiyaa', 101)

Er is onder andere door imam al Qurtubie het volgende gezegd over dit vers: Mohammed ibn Haatib heeft gezegd: ,,Ik heb Ali dit vers ("Voorwaar, degenen aan wie het goede van Ons voorafgegaan is") op de minbar[9] horen reciteren en hij zei": ,,Ik heb de Boodschapper van Allah (vzmh) horen zeggen: Uthmaan behoort tot hen." [10]

Er is overgeleverd van al-Hasan dat hij zei dat Uthmaan heeft gezegd: ,,Als onze harten gereinigd waren dan zouden wij geen genoegen krijgen van de woorden van onze Heer, en ik verafschuw het dat er een dag aan mij voorbij gaat zonder dat ik heb gekeken in de mushaf (de Koran)." [11]

Uthmaan was ook iemand die ontzettend gul was. Toen de slag van Taboek naderde vermaande de Profeet (vzmh) de metgezellen om liefdadigheid uit te geven. Er is overgeleverd van Abdurrahmaan bin Samurah dat Uthmaan ibn Affaan na de Profeet (vzmh) kwam met duizend dinaar. De Profeet (vzmh) accepteerde dit bedrag en zei tegen hem: ,,Niets zal Uthmaan schaden wat hij na vandaag verricht, niets zal Uthmaan schaden wat hij na vandaag verricht."[12]

Er zijn tal van andere overleveringen die ons laten zien wat Uthmaan aan liefdadigheid heeft uitgegeven voor de slag van Taboek en hoe hij het leger hiervan uitrustte met alle benodigdheden. Niemand onder ons zal de gulheid van Uthmaan vergeten toen de moslims in hevige nood aan water waren en de Profeet (vzmh) toen te kennen gaf dat degene die de bron van Roemah zou graven verzekerd zal zijn met het paradijs. Uthmaan-degene die zich haast naar het goede- gaf hier gehoor aan en groef de bron van Roemah. Uiteindelijk zal Uthmaan de beloning ontvangen voor een ieder die uit deze bron drinkt of de wassing met het water van deze bron verricht. Ook is in andere overleveringen verhaald dat Uthmaan met zijn bezittingen heeft gezorgd voor de uitbreiding van de moskee van de Profeet (vzmh).

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتۡبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنّٗا وَلَآ أَذٗى لَّهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهِمۡ وَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٢٦٢ ﴾ [البقرة: ٢٦٢]

"Degenen die hun eigendommen op de Weg van Allah uitgeven en dan hun vrijgevigheid noch met opscheppen, noch met kwetsen laten volgen, voor hen is hun beloning bij hun Heer, en er is voor hen geen angst en zij zullen niet treuren."

(Al Baqarah, 262)

Er is verteld dat bovenstaand vers na aanleiding van Uthmaan en Abdurrahmaan ibn Auf is geopenbaard.[13]

Imam al-Qurtubie heeft onder andere het volgende vermeld bij de uitleg van dit vers; Aboe Sa’ied Al Khudhrie heeft gezegd: ,,Ik heb gezien dat de Profeet (vzmh) zijn handen ophief en de smeekbede verrichte voor Uthmaan zeggende: ,,O Mijn Heer ik ben behaagd over Uthmaan , weest dan behaagd over hem." Hij (de Profeet) bleef maar smeken tot al-fadjr, toen werd (aan hem) geopenbaard: "Degenen die hun eigendommen op de Weg van Allah....t/m niet treuren."

Uthmaan is een ware voorbeeld voor ons allen. In plaats dat men zijn tijd verspilt in het lezen van biografieën van mensen die ver verwijdert zijn van Allah en Zijn Boodschapper kan men zich beter bezig houden met het doornemen van de biografieën van dit soort mannen die de openbaring hebben meegemaakt en zijn uitgekozen door Allah om de beste der mensen

Mohammed (vzmh)- te vergezellen. Zij zijn degenen die welgeslaagd zijn. Allah (de verhevene) prijst hen onder andere in het volgende vers:

﴿ لَٰكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ جَٰهَدُواْ بِأَمۡوَٰلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلۡخَيۡرَٰتُۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ٨٨ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ٨٩ ﴾ [التوبة: ٨٨، ٨٩]

"Maar de Boodschapper en degenen die met hem geloven, zij strijden met hun bezittingen en hun levens. En zij zijn degenen voor wie er goede dingen zijn, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn. Allah heeft voor hen een Tuin (het paradijs) bereid waar onder door de rivieren stromen, zij zijn daarin eeuwig levenden. Dat is de geweldige overwinning." (Attawbah, 88 & 89)

Uthmaan was iemand met een enorme vrees voor Allah. Hij vulde zijn nacht met het reciteren van de Koran en huilde vaak bij de verzen die hij reciteerde. Hij zou enorm huilen als hij dacht aan het graf en er zou dan tegen hem gezegd worden: ,,O Uthmaan je gedenkt het paradijs en het hellevuur en je huilt niet, (maar) je gedenkt het graf en je huilt? Hij zou dan zeggen: "Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen; ,,Het graf is de eerste bestemming van de bestemmingen van het Hiernamaals, als men er aan ontkomt, dan is al hetgeen er na makkelijker. En als men er niet aan ontkomt, dan is al hetgeen er na moeilijker." En hij (Uthmaan) zei; Ik heb de Boodschapper van Allah (vzmh) horen zeggen: ,,Ik heb geen verschijning gezien of die van het graf was slechter dan deze (verschijning van het graf)." [14]

Toen Uthmaan naar Makkah ging, voorafgaand aan de eed van ar-ridwaan “stak de Boodschapper van Allah (vzmh) zijn rechter hand uit terwijl hij zei: ,,Dit is Uthmaan ’s hand”. Hij streek zijn (andere) hand ermee terwijl hij zei: ,,Deze (eed van trouw) is namens Uthmaan .”[15]

Uthmaan heeft middels zijn geweldige daden een geweldige positie bereikt. Is er iets beters dan het feit dat Allah en Zijn Boodschapper behaagd over iemand zijn? Allah en Zijn Boodschapper zijn zeker behaagd over deze man die zijn bezit heeft opgeofferd ten behoeve van deze godsdienst.

 Zijn Khilaafah

Na het overlijden van Umar ibnu-l-Khattaab werd Uthmaan door de meerderheid van de mensen gekozen als leider van de gelovigen. Door middel van raadgevingen en overwegingen die door Abdurrahmaan ibnu Auf ondernomen werden werd hij aangesteld als de nieuwe khalifah van de moslims. De meerderheid van de mensen had de wens om Uthmaan als leider te zien en hij werd ook gekozen door Ali, Sa’d en Az-Zubair. Gedurende de periode dat Uthmaaan regeerde werden onder andere Armenië, Garjastan, Khoerasaan, Tabrastan, Cyprus een deel van Noord Afrika en andere delen van Klein Azië veroverd. De mensen werden gedurende de leiderschap van Uthmaan ook voorzien van vele gunsten en voorzieningen.

Tot de grote verdiensten van Uthmaan, tijdens zijn leiderschap, behoort het beschermen van de Koran. Er ontstond namelijk een verschil in de manier van recitatie van de Koran waardoor Uthmaan het -uit angst voor meningsverschillen die zouden kunnen ontstaan- nodig achtte om de recitatie van het Boek dat bij Hafsah lag te kopiëren en deze aan te houden. Daarna beval hij om alle andere kopieën te verbranden.

Tijdens zijn leiderschap bleef Uthmaan dezelfde Uthmaan als voor zijn leiderschap. Hij was voor een ieder barmhartig, zachtaardig en was zeker rechtvaardig. In tegenstelling tot Umar was Uthmaan iets milder zoals vaak vermeld wordt. Vooralsnog waren enkele mensen ontevreden met de manier waarop Uthmaan te werk ging. Zij verspreiden hun gedachtegoed in andere landen zoals Irak en Syrië. Degene die aan het hoofd stond van deze groep was de jood: Abdullah ibn Saba'. Zijn doel was onrust en verdeeldheid onder de moslims verspreiden. Hij haalde diverse onderwerpen bij de mensen aan. Zo zei hij tegen de mensen: ,,Jullie moeten in opstand komen, want Ali is degene die door de Profeet benoemd werd, dus kom in opstand tegen de leiders en doe alsof men het goede beveelt en het slechte verbied." Hij ging door met het verspreiden met zijn gedachtegoed en kreeg telkens meer mensen achter zich. Hun verwerping werd langzaam luider en het werd door de mensen in het openbaar besproken. Het nieuws bereikte vervolgens Uthmaan. Deze besloot om hen op een vredelievende manier aan te sporen afstand te doen nemen van deze onwaarheden en verdorven zaken. Zij beraamden echter al grootse plannen. Zij waren van plan om Uthmaan te doden. Zie hoe de gedachten van één persoon zich heeft weten rond te verspreiden en hoe ondankbaar de mensen waren voor al hetgeen Uthmaan voor hen gedaan had.

Er is overgeleverd van Aishah dat zij heeft gezegd: De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: ,,O Uthmaan , voorwaar Allah doet jou een hemd dragen, als de huichelaars deze van jou willen uittrekken, voorwaar, trek hem dan niet uit totdat je mij treft." [16]

De hemd die door de Profeet (vzmh) genoemd wordt in de overlevering staat voor de khilaafah. En de volgende woorden van de Profeet (vzmh) verwijzen na de beproeving die Uthmaan te wachten staat:….“Laat hem (Uthmaan) binnenkomen en verheug hem met het paradijs nadat hij getroffen zal worden door een beproeving.” Het bleek Uthmaan ibn Affaan te zijn.[17]

Uthmaan op zijn sterfbed

De mensen die jarenlang onrust hadden gezaaid bij de mensen kwamen uit diverse landen om de jaarlijkse Hadj (bedevaart) te verrichten. Zij raakten met de leider der gelovigen over bepaalde zaken in discussie en zij belegerden zijn huis. Zij weerhielden hem ervan naar buiten te gaan en hij kon zelfs de mensen niet in het gebed leiden. Zij verboden hem zelfs het water uit de bron van Roemah -dat hij met zijn eigen geld gefinancierd heeft- te drinken. Het is van hem overgeleverd dat hij zei: ,,Weten jullie niet dat de Boodschapper van Allah (vzmh) gezegd heeft: "Wie de (bron van) Roemah graaft voor hem is het paradijs", en ik heb het gegraven. Weten jullie niet dat hij (de Profeet) gezegd heeft: "Wie het leger van Al ‘Usrah uitrust voor hem is het paradijs", en ik heb het uitgerust. Hij (de overleveraar) zei: ,,Zij waren het eens met wat hij zei." [18]

Er zijn verschillende uitspraken over het aantal dagen dat Uthmaan belegerd is in zijn huis. Er wordt gezegd 40 dagen en anderen zeggen 49 dagen, Allah weet het beste. De jonge mensen zoals al-Hasan en Al Husain, ibnu Umar, Abdullah bin Az-Zoebair haastten zich om Uthmaan te beschermen en onnodige escalatie te voorkomen. Er kwam ook meer steun voor Uthmaan toen de periode van de bedevaart voorbij was, maar dit was des te meer een reden voor de opstandelingen om hun missie (het doden van Uthmaan sneller uit te voeren. Zij deden er alles aan om het huis van Uthmaan binnen te gaan, maar de verdedigers van Uthmaan boden hen voldoende weerstand. Het lukte hen toch om het huis van Uthmaan binnen te dringen. De beproeving waar de Profeet (vzmh) over heeft gesproken treft de leider der gelovigen. Hij wordt de dag van zijn overlijden wakker en verteld de mensen dat hij de Profeet (vzmh) heeft gedroomd en tegen hem zei: ,,O Uthmaan , eet bij ons." Hij vaste dan ook op deze dag.[19]

Zij vielen hem aan, terwijl hij de Koran aan het reciteren was, en hij werd met een bijl geslagen en door een zwaard meerdere malen gestoken. Zijn vrouw, Naa’ilah, probeerde hem te beschermen, maar zij kreeg ook te lijden onder één van de zwaarden van de opstandelingen. Eén van de opstandelingen maakte meteen een einde aan het leven van Uthmaan en zijn bloed kwam op de volgende woorden van Allah terecht:

﴿ .......... فَسَيَكۡفِيكَهُمُ ٱللَّهُۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٣٧ ﴾ [البقرة: ١٣٧]

"Allah zal jou dan beschermen tegen hen. En hij is de Alhorende, de Alwetende."(Al Baqarah, 137)

Er was een einde gekomen aan het leven van Uthmaan . Hij gaf zich over aan de wil van Allah en hoopte op de ontmoeting met Allah en Zijn Boodschapper. Uthmaan heeft zijn beproeving achter de rug en heeft de martelaarschap behaald. Er staat hem een ontmoeting met de Profeet (vzmh) en zijn metgezellen te wachten. Wij zullen zolang wij ademen Uthmaan niet vergeten en wij zullen zijn nobele daden blijven verkondigen!.

Moge Allah behaagd met hem zijn en onze liefde voor hem doen toenemen middels deze beknopte biografie.

Beoordelingen