Uthmane bin Afane

Beschrijving

Uthmaan ibn Affaan behoorde in al djahiliyyah (pré-islamitische tijdperk) tot de beste mensen van zijn volk en was zeer geliefd bij hen. Hij maakte zich niet schuldig aan het aanbidden van afgoden en nam afstand van iedere vorm van verdorvenheid. Uthmaan ibn Affaan behoort tot degenen die zich in de beginperiode van de islaam bekeerden tot dit geloof.

Download
Beoordelingen