Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Geloofsleer

Bestand over de fundamenten van het islamitische geloofsleer. Dit bestand bevat: Groepen en religies, het geloof in Allah, Mohammed vrede zij met hem, geloof in de engelen, magie, boodschappers en boodschappen, de dag des Oordelen, het geloof in de predestinatie, de zuilen van het geloof en de grondslagen van credo, metgezellen, loyaliteit en vijandschap.

Het aantal items: 169

 • Nederlands

  PDF

  In dit boek van Mohammed ibn Saleh al Oethaymien worden de basisprincipes van het geloof en de geloofsovertuiging van Ahl as-Soennah wa’l Jamaa‘ah uitgelegd.

 • Nederlands

  PDF

  Dit boek, is een samenvatting van de islamitische leer door shaykh Mohammed Bin Saleh Al-Uthaymeen.

 • Nederlands

  PDF

  Het geloof van de Sunnieten dat van het grootste deel van de Moslims (Ahl as-Soenna wal-Ljama’ah). Dit geloof is het geloven in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Dag der Berechting en het Noodlot, hetzij goed of slecht.

 • Nederlands

  PDF

  Een korte maar nauwkeurige boekje dat alle grote principes van de religie bij elkaar brengt (geloof, jurisprudentie, gedrag, enz..).

 • Nederlands

  PDF

  Sinds de authentieke `Aqiedah het fundament is van de Islam en de grondlegging van de Islamitische religie is het bekend met de bewijzen uit de Sharie`ah, vanuit het Boek en de Soennah dat iemands handelingen en uitspraken alleen correct en acceptabel zijn (bij Allah) wanneer zij voortvloeien vanuit een correcte `Aqiedah. Wanneer de `Aqiedah niet correct is dan is hetgene wat hieruit voortvloeit ongeldig.

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - De bedevaart naar het Heilig Huis van Allah voor wie daartoe in staat is

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - Het vasten (as-Siyaam)

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - Het geven van armenbelasting (Zakaat)

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - Het onderhouden van het gebed

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - De Getuigenis

 • Nederlands

  PDF

  Het ABC Van Islam

 • Nederlands

  PDF

  Dit boek is een korte samenvatting waarin ik de oorsprong van het christendom en zijn huidige realiteit wil verduidelijken. Het is aan de christenen om de wortels van hun geloof te kennen (om in één God te geloven en Hem alleen te aanbidden zonder enige tussenpersoon). In deze samenvatting heb ik me ingespannen om de koranverzen te citeren die het verhaal van Jezus Christus en zijn moeder vermelden, en om het bewijs te leveren uit de huidige teksten van de Thora en het Evangelie om de christelijke lezers te illustreren wat de Ware Boodschap van Jezus Christus is, met behulp van hun eigen bronnen. Dit boek helpt ons allemaal, de ruimdenkende en de zoekers naar de waarheid, te weten dat we tot één boodschap zijn veroordeeld (het zuivere monotheïsme). Profeet Jezus was ook een van degenen die Zijn volk naar de waarheid wilde leiden.

 • Nederlands

  PDF

  De profeet van de Islam MOHAMMED : Een korte biografie en geillustreerde zakgids bij zijn leer en de belangrijkste gebeurtenissen in zijn lev

 • Nederlands

  PDF

  DE RELIGIE VAN ADAM EN EVA

 • Nederlands

  PDF

  Deze voortreffelijk geillustreerde handleiding toont je de eerste stappen en het fundament van deze prachtige religie., die zeker de beste zegening is die Allah aan de mens heeft geschonken. Heet voorziet je van richtlijnen in de meeste aspecten Van je leven, geeft antwoord op je meest urgente vragen en geeft je uitgebreide ondersteuning om goed om te kunnen gaan met de verschillende mensen en situaties waarmee je te maken kunt krij- gen. Deze handleiding is gepresenteerd in een eenvoudige stijl en bevat ook gedocumenteerde informatie Over de Qur'an en de Soenna (levenswijze) van de Profeet. Naast het feit dat het een heerlijk gedetailleerd boek is, is het ook een naslagwerk dat je kunt raad- plegen wanneer je een islamitische opinie wilt weten over een bepaalde zaak of situatie waarin je jezelf bevindt.

 • Nederlands

  PDF

  De doelen van een persoon vormen de bestemming die hij wenst te bereiken door bepaalde handelingen te verrichten. De islamitische ‘aqiedah (geloofsleer) heeft doelen en waarden die de bestemming vormen voor eenieder die dit verdient

 • Nederlands

  PDF

  De Soenna van de Boodschapper van Allah (vrede zij met Hem) interpreteert de Koran en verduidelijkt het, het leidt tot de Koran en drukt Zijn bedoeling uit. We moeten de hadith waarin de Profeet (vrede zij met hem) de Heer beschrijft, de Almachtige, de Verhevene, accepteren en geloven.

 • Nederlands

  PDF

  De erfzonde is een christelijke dogma die inhoudt dat eenieder zondig geboren wordt. Deze situatie zou zijn ontstaan door de zondeval, toen Adam en Eva de eerste zonde begingen. Om te begrijpen waarom de kruisiging van Jezus Christus binnen het christendom noodzakelijk is, is het concept van de erfzonde essentieel.

 • Nederlands

  PDF

  Eerwraak is een onislamitische praktijk die bestaat uit het vermoorden van vrouwelijke familieleden die worden gezien als diegenen die hun familie onteren vanwege daadwerkelijke [begaande] of vermoedelijke daden, zoals buitenechtelijke seksuele relaties of niet-goedgekeurde contacten [met het andere geslacht

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Jamaal Zaraabozo Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Allah de Verhevene zond boodschappers om de mensen op te roepen tot tawh’ied (of tawhied, tawheed), en de Nobele Qor-aan schenkt in bijna elk hoofdstuk aandacht aan de ‘aqiedah (geloofsleer) van tawh’ied en het legt het kwaad en de schade uit van shirk (polytheïsme, afgoderij) voor zowel het individu als de samenleving.

Pagina : 9 - Van : 1
Beoordelingen